Hlavní obsah

kde

Příslovce

  1. (v otázce na místo) doveKde se tady bereš?Qual buon vento ti porta?, (jakto?) Com'è che sei qui?Kde jsi na tom byl?Dove l'hai trovato?
  2. (rozvití určení místa) dove
  3. (vůbec někde) doveNemám kde bydlet.Non ho nessun posto dove stare.

Vyskytuje se v

tu: tu - tam, kde - tu, tu - ondezde - tam ap. qua - là

blízký: Kde je nejbližší nemocnice?Dov'è l'ospedale più vicino?

brát se: Kde se tady bereš?Qual buon vento ti porta?

bydlet: Kde bydlíš?Dove abiti?

courat se: Kde se celý den couráš?Dove stai girando per tutto il giorno?

dostat: Kde se to dostane koupit?Dove si può comprare?

nacházet se: Kde se nachází...?Dove si trova...?

narodit se: Kde ses narodil?Dove sei nato?

ne: Kde, když ne tady?Se non qui, dove?

potkat (se): Kde jsi ho potkal?Dove lo hai incontrato?

pracovat: Kde pracuješ?Dove lavori?

přespat: Neměli jsme kde přespat.Non sapevamo dove passare la notte.

půjčit si: Kde si můžeme půjčit auto?Dove possiamo noleggiare una macchina?

ti, ty, ta: Kde jsou ty papíry?Dove sono le carte?

váznout: Kde to vázne?Dov'è l'intoppo?

vězet: Kde vězíš?Dove te ne stai?

vysadit: Kde vás mám vysadit?Dove la faccio scendere?

vzít se: Kde ses tu vzal?Come mai da queste parti?

zastávka: Kde je nejbližší autobusová zastávka?Dov'è la fermata dell'autobus più vicina?

hlava: Mám práce (až) nad hlavu., Nevím, kde mi hlava stojí.Sono proprio incasinato., Ho moltissimo da fare.

natale: casa che ha dato i natali a qdům, kde se narodil kdo

ortivo: punto ortivomísto, kde vychází hvězda

abitare: Dove abiti?Kde bydlíš?

apprendere: Dove l'hai appreso?Kde ses to naučil?

avere: Dove hai male?Kde tě (to) bolí?

dove: Resta dove sei.Zůstaň, kde jsi.

ingresso: Dove si trova ingresso nell'area?Kde je vjezd do areálu?

posteggiare: Non so dove posteggiare.Nevím kde mám zaparkovat.

rimanere: A che punto eravamo rimasti?Kde jsme to přestali? v rozhovoru

sbucare: Da dove sei sbucato?Kde se tu bereš?

trovarsi: Dove si trova ...?Kde se nachází ...?

saltare: Da dove salti fuori?Kde se tu bereš?

stesso: Siamo sempre alle stesse!Jsme zase tam, kde jsme byli., To je pořád dokola.