Hlavní obsah

tu

Zájmeno

Podstatné jméno mužské neměnné

  • dare del tutykat (si)

Vyskytuje se v

abboccare: abboccare all'amospolknout návnadu, přen. skočit na to, zbaštit to, naletět na léčku ap.

aggiunta: in aggiunta(ještě) navíc, kromě toho

ammesso: ammesso che...dejme tomu, že..., za předpokladu, že..., pokud...

andare: Come va che ...?Jak to že ...?

dare: dare del tu/del leitykat/vykat komu

dentro: dentro di tev tobě

e: io e tejá a ty

età: Qual è la tu età?Jak jsi starý?, Kolik je ti let?

faccia: Ti spacco la faccia.Rozbiju ti hubu.

fortuna: Ti porterà fortuna.To ti přinese štěstí.

prudere: hovor. Ma dove ti prude?Co tě žere?

te: a tetobě, tebe

te: come tejako ty

te: con tes tebou

te: più di tevíc než ty

te: da teu tebe doma ap., (ty) sám

a: La città è a due chilometri.Do města jsou to dva kilometry.

a: La nostra casa è a trenta minuti a piedi.K nám domů je to pěšky třicet minut.

a: A vederlo ...Když (jsem) to viděl ...

a: L'ho comprato a 20 euro.Koupil jsem to za 20 eur.

a: Sono stato l'ultimo a saperlo.Byl jsem poslední, kdo se to dozvěděl.

abbastanza: Adesso ne ho abbastanza!Teď už toho mám dost!

abbellire: Questa pettinatura ti abbellisce.Tenhle účes ti sluší.

abile: Non sono molto abile con le forbici.S nůžkami mi to moc nejde.

accadere: Che cosa ti è accaduto?Co se ti stalo?

accapponarsi: Mi fa accapponare la pelle.Mám z toho husí kůži., Běhá mi z toho mráz po zádech.

accidente: Che accidente di persona è.To je fakt hroznej člověk.

accompagnare: Ti accompagno a casa.Doprovodím tě domů.

acquisito: È cosa ormai acquisita.To je už uzavřené. rozhodnutí ap. - nelze to již zvrátit

acquolina: Mi fa venire l'acquolina in bocca.Sbíhají se mi z toho sliny.

addirsi: Questo comportamento non ti si addice.Takové chování se k tobě nehodí.

addirsi: Questa gonna non ti si addice.Ta sukně ti nesedí/nepasuje.

affaccendato: Sono molto affaccendato.Mám moc práce., Mám toho moc.

affannarsi: È inutile che ti affanni a trovare scusi....Ani se nenamáhej hledat výmluvy...

affare: Come vanno gli affari?Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?

affidarsi: Mi affido a te.Spoléhám na tebe.

affinché: Lo ripeto affinché lo ricordi.Opakuji to, aby sis to pamatoval.

ah: Ah, che bellezza!Ach, to je krása!

allarmato: Non aprire quella porta, è allarmata!Neotevírej ty dveře, je tam alarm!

allettante: Suona allettante.To zní lákavě.

almeno: Dovevi almeno dirmelo.Měls mi to aspoň říct.

altri: Chi altri potrebbe farlo?Kdo jiný by to mohl udělat?

altrimenti: Fai presto, altrimenti perdi il treno.Pohni, jinak ten vlak nestihneš.

altro: Non c'è altro modo.Jinak to nejde.

altro: Ci sono altre cose...Jsou (tu) další věci...

altro: Ripetilo un'altra volta!Zopakuj to ještě jednou!

altro: Stupido che non sei altro!Ty jsi ale hloupý.

altro: Per te farò questo e altro!Pro tebe udělám (toto a) cokoliv (jiného).

altro: Tra l'altro, volevo dirti che...Mimochodem, chtěl jsem ti říct...

amare: Ti amo.Miluji tě.

amatore: È un grande amatore di calcio.Je to velký fotbalový nadšenec.

ameno: È un tipo ameno.Je to podivín.

ammaestramento: Questo ti serva di ammaestramento.Vezmi si z toho ponaučení.

ammiccare: È un film che ammicca al pubblico giovanile.Je to film, který oslovuje mladší publikum.

andare: La chiave non va nella toppa.Ten klíč nejde do zámku.

andare: Come va?Jak se daří?, Jak to jde?, Jak se máš?

andare: Come ti è andata?Jak jsi pořídil?, Jak ti to šlo?

andare: È andata!Vyšlo to!, Povedlo se to!

andare: A quanto va questa moto?Kolik ta motorka udělá?, Jak rychle ta motorka jezdí?

andare: Ti va di andare al cinema?Nešel bys do kina?

annali: È una giornata che resterà negli annali.Je to den, na který se nezapomíná.

annali: È una vittoria che resterà negli annali del calcio.Je to vítězství, které se zapíše do dějin fotbalu.

annoiare: Ti sto annoiando?Nudím tě?

annunciare: Questo non annuncia niente di buono.To nevěstí nic dobrého.

ardore: Ti ama con ardore.Vroucně tě miluje.

aspettare: Ti aspetterò alla stazione.Budu tě čekat na nádraží.

assicurare: Ti assicuro che...Ujišťuji tě, že...

assistere: Che Dio ti assista!Bůh ti pomáhej!

augurare: Ti auguro buon viaggio.Přeju ti šťastnou cestu.

beato: Beato te!Ty se ale máš!

bene: Quella gonna ti sta bene.Ta sukně ti sedí.

benedire: Che Dio ti benedica!Bůh ti žehnej!

cacciarsi: Dove ti sei cacciato?Kam ses poděl?, Kam jsi zmizel?

cadere: Questa gonna ti cade bene.Ta sukně ti padne (jak ulitá).

capo: Che ti frulla per il capo?Co se ti honí hlavou?

cena: Ti invito a cena.Zvu tě na večeři.

cervello: Ti ha dato di volta il cervello?Přeskočilo ti?

che: Quell'uomo che tu hai visto ...Ten muž, kterého jsi viděl ...

che: È inutile che tu lo faccia.Nemá cenu, abys to dělal.

chiamarsi: Come ti chiami/si chiama?Jak se jmenuješ/jmenujete?

come: Ho fatto come tu hai voluto.Udělala jsem to, jak jsi chtěl.

come: È bella come te.Je stejně hezká jako ty.

compiangere: Ti compiango.Je mi tě líto.

con: Prendilo con te.Vem to s sebou.

conciarsi: Come ti sei conciato!Ty ses ale zřídil!, Ty ale vypadáš!

confessare: Ti confesso che ...Musím (se ti) přiznat, že ...

considerare: Ti considerano molto.Moc si tě cení.

dělat: Ten účes tě dělá starší.Questa acconciatura ti fa sembrare più vecchia.

našinec: našincigente come me e te

tebe, tě: bez tebesenza di te