Hlavní obsah

tu

Zájmeno

Podstatné jméno mužské neměnné

  • dare del tutykat (si)

Vyskytuje se v

abbraccio: Un abbraccio!Objímám tě! na konci dopisu

aggiunta: in aggiunta(ještě) navíc, kromě toho, nadto

ammesso: ammesso che...dejme tomu, že..., za předpokladu, že..., pokud...

andare: Come va che ...?Jak to že ...?

anticipare: anticipare i tempiurychlit to, udělat to dříve/s předstihem, přen. předběhnout/předejít/předcházet dobu

appena: appena possibilepři nejbližší příležitosti, hned jak to bude možné

avviso: essere dell'avvisobýt toho názoru

bacio: un bacio (e abbraccio), baci (e abbracci)líbám tě (a objímám) v dopise ap.

baracca: mandare avanti la baraccatáhnout to dál, protloukat se

barca: spingere avanti la barcatáhnout to dál, protloukat se životem

bere: berla a qsežrat to, zbaštit to komu

bordello: Che bordello!To je bordel!

bravo: Bravo il furbo!Ty seš ale pěkně mazanej!

briga: darsi/prendersi la briga di qcdát si (tu) práci s čím, obtěžovat se udělat co

buonora: alla buonora(no) konečně, (no) to je dost, hurá, sláva po čekání ap.

buscare: buscarne, buscarleschytat to, dostat pár facek

cambio: in cambio di qcvýměnou za co, na oplátku, za to

capire: Si capisce!Jistě., Samozřejmě, To se rozumí., Zajisté., Přirozeně.

carato: a ventiquattro carati24-karátový zlato, přen. té nejvyšší kvality

caricare: přen. caricare le tintepřibarvit to záměrně příběh ap.

cedere: cedere le armivzdát se, složit zbraně, přen. vzdát to, kapitulovat

cencio: uscire dai cencidostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z toho

chiarezza: fare chiarezzaudělat (si) jasno, vyjasnit si (to)

ci: ci vuole qcchce to co vyžaduje

ciò: ciò cheto, co

coloro: coloro che ...ti, co/kteří ...

come: come maijak to(, že)

comodo: con (tutto) comodobeze spěchu, v klidu, v pohodě, jak se hodí, jak to komu vyhovuje

compenso: in/per compensozato, náhradou (za to), na druhé straně (zase), proti tomu, jako odškodnění jako protihodnota ap.

comunque: comunque siaať je to(mu) jakkoli, ať se věc má tak či onak

concesso: concesso che...za předpokladu, že..., dejme tomu, že...

conseguenza: di/per conseguenzaproto, tudíž, v důsledku toho, pročež, tedy

considerare: tutto consideratocelkem vzato, když se to vezme kolem a kolem

considerato: considerato chevzhledem k tomu, že

contare: Questo non conta niente.To nemá žádnou váhu., To nic neznamená.

conto: fare un contoprovést výpočet, spočítat to

contro: per controzatímco, naopak, proti tomu

corno: Non me ne importa un corno.Je mi to úplně fuk.

cosa: la stessa cosatotéž, to samé, to stejné

così: così cosìjakž takž, ujde to, není to nejhorší

costare: costi quel che costiať to stojí, kolik chce

da: da quando ...od té doby, co ...

dai: Dai!No tak!, Do toho! povzbuzení

a: La città è a due chilometri.Do města jsou to dva kilometry.

abbastanza: Adesso ne ho abbastanza!Teď už toho mám dost!

abbellire: Questa pettinatura ti abbellisce.Tenhle účes ti sluší.

abile: Non sono molto abile con le forbici.S nůžkami mi to moc nejde.

accadere: Che cosa ti è accaduto?Co se ti stalo?

accapponarsi: Mi fa accapponare la pelle.Mám z toho husí kůži., Běhá mi z toho mráz po zádech.

accidente: Che accidente di persona è.To je fakt hroznej člověk.

accompagnare: Ti accompagno a casa.Doprovodím tě domů.

acquisito: È cosa ormai acquisita.To je už uzavřené. rozhodnutí ap. - nelze to již zvrátit

acquolina: Mi fa venire l'acquolina in bocca.Sbíhají se mi z toho sliny.

addirsi: Questo comportamento non ti si addice.Takové chování se k tobě nehodí.

affaccendato: Sono molto affaccendato.Mám moc práce., Mám toho moc.

affare: Come vanno gli affari?Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?

affidarsi: Mi affido a te.Spoléhám na tebe.

affinché: Lo ripeto affinché lo ricordi.Opakuji to, aby sis to pamatoval.

ah: Ah, che bellezza!Ach, to je krása!

alienare: Mi hai alienato la stima di tutti.Kvůli tobě si mě všichni přestali vážit.

allarmato: Non aprire quella porta, è allarmata!Neotevírej ty dveře, je tam alarm!

allettante: Suona allettante.To zní lákavě.

almeno: Dovevi almeno dirmelo.Měls mi to aspoň říct.

altri: Chi altri potrebbe farlo?Kdo jiný by to mohl udělat?

altrimenti: Fai presto, altrimenti perdi il treno.Pohni, jinak ten vlak nestihneš.

altro: Non c'è altro modo.Jinak to nejde.

abboccare: abboccare all'amospolknout návnadu, přen. skočit na to, zbaštit to, naletět na léčku ap.