Hlavní obsah

appena

Příslovce

  1. sotva, stěží, jen tak tak s obtížemiappena visibilesotva viditelný
  2. teprve, jen, sotva časověSono appena le dieci.Je teprve deset. hodin
  3. sotva, teprve před chvílí ap., teď
  4. (non) appena hned (jak)Vengo appena dopo l'esame.Přijdu hned po zkoušce.appena possibilepři nejbližší příležitosti, hned jak to bude možné

Vyskytuje se v

possibile: prima/appena possibilehned jak to bude možné

sensibile: appena sensibilesotva patrný

sfornare: (appena) sfornatočerstvě upečený pečivo ap.

visibile: appena visibilesotva viditelný/patrný

messaggiare: Messaggiami appena arrivi.Hned jak přijedeš, napiš mi zprávu.

lunario: (appena) sbarcare il lunariosotva vyžít/vyjít s penězi, žít od výplaty k výplatě

co: appena...jen co... hned jak

čerstvý: essere appena uscito da qcbýt čerstvý absolvent čeho

hned: appena possibilehned jak to bude možné

ihned: appenaihned jak

jak: appena possibile, il più presto possibilejak to jen bude možné

jakmile: prima/appena possibile, il più presto possibilejakmile to bude možné

patrný: La macchia era appena visibile.Skvrna byla sotva patrná.

téměř: appena visibiletéměř neviditelný

viditelný: appena visibilesotva viditelný

jen: Non appena mi vide ...Jen co mě uviděl ...

sotva: Appena mi ha visto...Sotva mě uviděla ...

teprve: Ho appena cominciato.Teprve jsem začal.

vyrůst: Non appena sarò cresciuto...Až vyrostu ...

appena: appena visibilesotva viditelný