Hlavní obsah

almeno

Vyskytuje se v

quintale: Pesa almeno un quintale!Váží aspoň metrák!

trochu: ani/aspoň trochunemmeno/almeno un po'

praxe: Požadujeme alespoň tříletou praxi.Richiediamo almeno tre anni di esperienza.