Hlavní obsah

dentro

Předložka

  1. dentro (a) qc v čem, uvnitř čehodentro casav domědentro di tev tobědentro alla cittàve městědi dentro(směrem) dovnitř, vnitřekin dentro(umístěný) uvnitř
  2. do, během, v průběhu před uplynutím dobydentro l'annodo roka, během roku

Vyskytuje se v

mettere: mettere dentro q/qczavřít koho/co, zabásnout koho

naso: mettere dentro il naso(na)kouknout, mrknout do nějaké místnosti ap.

sguardo: sguardo da dentroi přen. pohled zevnitř

duch: col pensiero, dentro di sév duchu v myšlenkách

zevnitř: sguardo da dentropohled zevnitř i přen.

sedět: Ti metteranno dentro per questo.Za to půjdeš sedět.

tahat: Non mettetemi in mezzo!, Non tiratemi dentro!Mě do toho netahejte!

uvnitř: Aspetta dentro.Čeká uvnitř.

vevnitř: Che cosa c'è dentro?Co je vevnitř?

zatáhnout: Tira la pancia in dentro.Zatáhni břicho.

přiložit: dare una mano, darci dentropřiložit ruku k dílu

dentro: dentro casav domě