Hlavní obsah

dentro

Předložka

  1. dentro (a) qc v čem, uvnitř čehodentro casav domědentro di tev tobědentro alla cittàve městědi dentro(směrem) dovnitř, vnitřekin dentro(umístěný) uvnitř
  2. do, během, v průběhu před uplynutím dobydentro l'annodo roka, během roku

Vyskytuje se v

mettere: mettere dentro q/qczavřít koho/co, zabásnout koho

naso: mettere dentro il naso(na)kouknout, mrknout do nějaké místnosti ap.

sguardo: sguardo da dentroi přen. pohled zevnitř

duch: v duchu v myšlenkáchcol pensiero, dentro di sé

zevnitř: pohled zevnitř i přen.sguardo da dentro

sedět: Za to půjdeš sedět.Ti metteranno dentro per questo.

tahat: Mě do toho netahejte!Non mettetemi in mezzo!, Non tiratemi dentro!

uvnitř: Čeká uvnitř.Aspetta dentro.

vevnitř: Co je vevnitř?Che cosa c'è dentro?

zatáhnout: Zatáhni břicho.Tira la pancia in dentro.

přiložit: přiložit ruku k díludare una mano, darci dentro