Hlavní obsah

assolutamente

Vyskytuje se v

assoluto: (campionato) assolutonárodní šampionát, mistrovství republiky

congedo: congedo assolutoodchod do civilu, vyřazení do zálohy, propuštění z vojny ap.

maggioranza: maggioranza assoluta/governativa/parlamentareabsolutní/vládní/parlamentní většina

monarchia: monarchia costituzionale/assoluta/parlamentarekonstituční/absolutní/parlamentní monarchie

orecchio: mus. orecchio assolutoabsolutní sluch

potere: potere assolutoabsolutní moc

sovrano: sovrano assolutoneomezený vládce

umidità: fis. umidità assoluta/relativaabsolutní/relativní vlhkost

zero: fis. zero assolutoabsolutní nula

sapere: Non sa assolutamente nulla.Vůbec nic neví.

assolutamente: Bisogna assolutamente ...Je nezbytně nutné ...