Hlavní obsah

niente

Zájmeno

  1. nicDi niente.Není zač. po poděkováníNon fa niente.Nic se neděje/nestalo. v reakci na omluvu ap.Non vale niente.Nestojí to za nic.niente di speciale/nuovonic zvláštního/novéhoniente da mangiare/berenic k jídlu/pitíniente di meglionic lepšíhonient'altronic jinéhoniente affatto(ale) vůbec neniente di nientevůbec/naprosto/zhola nic
  2. něcohl. ve větách tázacích a po seVuoi nient'altro?Chceš ještě něco?
  3. nic (moc), maličkost málocome niente (fosse), come se niente fossejakoby nic lhostejně, nedbale ap.
  4. nicka, nula, nýmand neznámá osoba ap.

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

  • žádnýNiente paura!Žádný strach!niente malevůbec (ne) špatný/špatně, dost dobře

Podstatné jméno mužské neměnné

  • nic(ota), nepatrnost, malostriconoscere il proprio nienteuznat vlastní malostvenire dal nientepocházet ze skromných poměrů

Příslovce

  • nic, vůbecNon m'importa niente.Vůbec mi na tom nezáleží.niente (di) piùnic víccome nientejako nic jednoduše ap.per nientevůbec ani trochu, zbytečněnon per nientene bez důvodu/pro nic za nic z dobrého důvodu

Vyskytuje se v

affatto: niente affattovůbec ne, ani náhodou, ani v nejmenším

buono: buono a nulla/nientek ničemu, na nic

contare: Questo non conta niente.To nemá žádnou váhu., To nic neznamená.

di: niente di interessantenic zajímavého

dividere: Niente potrà dividerci.Nic nás nerozdělí.

dolce: dolce far nientesladké nicnedělání

meno: niente meno che qcnic jiného, nikdo jiný, nic míň než co pro vyjádření překvapení ap.

particolare: niente di particolarenic zvláštního, nic výjimečného

simile: niente di similenic takového

speciale: niente di specialenic zvláštního, žádný zázrak, nic extra

addosso: Non aveva niente addosso.Nic na sobě neměl.

annunciare: Questo non annuncia niente di buono.To nevěstí nic dobrého.

avere: Non ha niente da fare.Nemá co dělat.

calcolare: Non mi calcola per niente.Má mě za úplnou nulu.

entrare: Non ci entra più niente.Tam se už nic nevejde.

guadagnare: Così non ci guadagni niente.Tím nic nezískáš.

nascondere: Non ho niente da nascondere.Nemám co tajit.

nuovo: Non c'è niente di nuovo.Není nic nového.

però: Però, niente male!No teda, vypadá to dobře!

promettere: La situazione non promette niente di buono.Situace nevěstí nic dobrého.

provare: Provare non costa niente.Za zkoušku nic nedáš.

quasi: Non ha mangiato quasi niente.Skoro nic nejedl.

risolvere: Questo non risolve niente.Tohle nic neřeší.

riuscire: Non mi riesce niente.Nic se mi nedaří.

sentire: Non si è fatto sentire per niente!Vůbec se neozval!

servire: Ti serve niente?Nepotřebuješ nic?

trascendentale: Non è niente di trascendentale.Není to nic extra.

vedere: Non si vede niente.Není nic vidět.

angelo: Non è per niente un angelo.Není žádný svatoušek/andílek.

contro: Non ho niente contro di lui.Nic proti němu nemám.

essere: come se niente fossejako by (se) nic (nedělo)

paura: Niente paura!, Non aver paura!Jen žádný strach!

tutto: O tutto o niente.(Buď) všechno nebo nic.

niente: niente di speciale/nuovonic zvláštního/nového