Hlavní obsah

servire

Intranzitivní sloveso

  1. per/a qc (po)sloužit, hodit se k čemu, na cos obrácením slovosledu lze často přeložit též pomocí potřebovatA che cosa serve ...?K čemu slouží/je ... ?Te lo do, se ti serve.Jestli je ti to hodí, dám ti to.Ti serva di lezione!Vem si z toho ponaučení., Ber to jako lekci.
  2. da q působit jako kdo ve funkci ap.Serve da interprete.Působí jako tlumočník.
  3. a q být potřeba/zapotřebí komuChe cosa ti serve?Co potřebuješ?Ti serve niente?Nepotřebuješ nic?Mi servono dieci euro.Potřebuji deset eur.
  4. pod(áv)at v tenise ap.

Vyskytuje se v

esempio: servire come un esempio di qcsloužit jako příklad čeho

serva: serva padronaslužka hrající si na paní domu

servito: zona servitamísto na bydlení s dobrou občanskou vybaveností

servo: servo di scenakulisák

servo: servo mutoněmý sluha věšák

servo: servo vostrováš služebníček

uso: servire a tutti gli usisloužit ke všem účelům

ammaestramento: Questo ti serva di ammaestramento.Vezmi si z toho ponaučení.

che: A che (cosa) serve?, A che pro?K čemu to je (dobré)?

nulla: Non serve a nulla.Není (to) k ničemu., Je (to) na nic.

smích: být všem k smíchuservire da spasso a tutti

cena: To nemá cenu.nestojí to za to Non ne vale la pena., je to zbytečné Non serve., È inutile.

dostávat: Dostáváte? dotaz prodavačeLa stanno servendo?

chlazený: Podávejte chlazené.Servire fresco.

k, ke, ku: K čemu to je?A che cosa serve?

nic: Je (to) k ničemu.Non serve a niente.

nikam: Rozhovory nikam nevedou.Le discussioni non servono a nulla.

podávat: Snídaně se podává od sedmi.La colazione viene servita dalle sette.

pomoct: Čemu to pomůže?A che cosa servirà?

sloužit: K čemu to slouží?A che cosa serve (questo)?

vychlazený: Podávejte vychlazené.Servire fresco.

vzít si: Vezmi si.Prendi., Serviti (pure).

vzor: sloužit za vzorservire come esempio

krám: Jaký pán, takový krám.Tale padrone tale servo.

návnada: posloužit jako návnadaservire da richiamo

platný: Není to nic platné.Non serve a niente.