Hlavní obsah

servire

Tranzitivní sloveso

  1. q/qc sloužit komu/čemu sluha, voják ap.
  2. q obsloužit, obsluhovat koho hosty ap., posloužit komuservire messasloužit mši
  3. (na)servírovat, podávat, podat pokrmy ap.servire in/a tavoladát/nosit na stůl
  4. q posloužit komu udělat něco pro, q di qc pohostit koho čímIn cosa posso servirla?Co pro vás mohu udělat?, Jak vám mohu posloužit?, Jak vám mohu být nápomocný?
  5. qc obsluhovat co dopravně ap., zajišťovat obslužnost čeho
  6. nahrát, naservírovat míč spoluhráči

Intranzitivní sloveso

  1. per/a qc (po)sloužit, hodit se k čemu, na cos obrácením slovosledu lze často přeložit též pomocí potřebovatA che cosa serve ...?K čemu slouží/je ... ?Ti serve niente?Nepotřebuješ nic?Te lo do, se ti serve.Jestli je ti to hodí, dám ti to.Ti serva di lezione!Vem si z toho ponaučení., Ber to jako lekci.
  2. da q působit jako kdo ve funkci ap.Serve da interprete.Působí jako tlumočník.
  3. a q být potřeba/zapotřebí komuChe cosa ti serve?Co potřebuješ?Mi servono dieci euro.Potřebuji deset eur.
  4. pod(áv)at v tenise ap.

Vyskytuje se v

esempio: servire come un esempio di qcsloužit jako příklad čeho

serva: serva padronaslužka hrající si na paní domu

servito: zona servitamísto na bydlení s dobrou občanskou vybaveností

servo: servo di scenakulisák

uso: servire a tutti gli usisloužit ke všem účelům

ammaestramento: Questo ti serva di ammaestramento.Vezmi si z toho ponaučení.

che: A che (cosa) serve?, A che pro?K čemu to je (dobré)?

nulla: Non serve a nulla.Není (to) k ničemu., Je (to) na nic.

smích: servire da spasso a tuttibýt všem k smíchu

cena: nestojí to za to Non ne vale la pena., je to zbytečné Non serve., È inutile.To nemá cenu.

dostávat: La stanno servendo?Dostáváte? dotaz prodavače

chlazený: Servire fresco.Podávejte chlazené.

k, ke, ku: A che cosa serve?K čemu to je?

nic: Non serve a niente.Je (to) k ničemu.

nikam: Le discussioni non servono a nulla.Rozhovory nikam nevedou.

podávat: La colazione viene servita dalle sette.Snídaně se podává od sedmi.

pomoct: A che cosa servirà?Čemu to pomůže?

sloužit: A che cosa serve (questo)?K čemu to slouží?

vychlazený: Servire fresco.Podávejte vychlazené.

vzít si: Prendi., Serviti (pure).Vezmi si.

vzor: servire come esempiosloužit za vzor

krám: Tale padrone tale servo.Jaký pán, takový krám.

návnada: servire da richiamoposloužit jako návnada

platný: Non serve a niente.Není to nic platné.

servire: servire messasloužit mši