Hlavní obsah

vzít si

Dokonavé sloveso

  1. (sňatkem) koho sposare qVezmeš si mě?Mi sposi?
  2. (dát si) prendere(nabídnout si) servirsiVezmi si.Prendi., Serviti (pure).
  3. vzít si na sebe (obléct si) co mettersi qcvzít si na sebe (mít oblečené) portare, indossare qcCo si mám vzít na sebe?Che cosa mi metto?Vezmu si den volna.Prendo un giorno di ferie.vzít si půjčkuprendere/contrarre un prestito
  4. (připustit si)vzít si to jak osobně ap.prender(se)la come

Vyskytuje se v

vzít: vzít (si)přinést někam portare

dovolená: vzít si týden dovolenouprendere una settimana di ferie

hypotéka: vzít si hypotéku na důmprendere un mutuo per comprare una casa

manžel: vzít si koho za manželamaritarsi a/con q, sposare q, sposarsi con q

manželka: vzít si koho za manželkuammogliarsi con q, sposare q, sposarsi con qc

ponaučení: vzít si ponaučení z čehotrarre un insegnamento da qc

půjčka: vzít si půjčkuprendere un prestito

starost: vzít si na starost koho/cooccuparsi, prendersi cura di q/qc

stranou: vzít (si) koho stranouprendere q in disparte

svůj, svá, své, svoje: vzít si za své co dítěadottare qc

taxi: vzít si taxiprendere il taxi

volno: vzít si/mít volnomettersi/essere in aspettativa

volno: vzít si pár dní volno dovolenéprendere qualche giorno di vacanza/ferie

vzít: vzít (si) co s sebouprendere qc con sé

vzít: vzít si na starost coprendersi cura di qc, occuparsi di qc

do: Vzal si do hlavy, že ...Si è messo in testa, che ...

ještě: Vezmi si ještě.Prendine ancora un po'.

vzít se: Vzali se minulý rok.Si sono sposati l'anno scorso.

žena: vzít si koho za ženuprendere in moglie q

muška: vzít si koho/co na mušku zaměřit se naprendere di mira q/qc

vzít: Vezměte si příklad z ...Prendete esempio da ...

addosso: mettersi qc addossovzít si co na sebe

affitto: prendere in affitto qc(pro)najmout si co, vzít si co do nájmu

aspettativa: mettersi in aspettativavzít si volno

cuore: prendersi a cuore qcvzít si co k srdci

esempio: prendere esempio da qbrát/vzít si z koho příklad

feria: prendere le ferievzít si dovolenou

insegnamento: trarre insegnamentopoučit se, vzít si ponaučení

lezione: imparare la lezione di qcvzít si poučení z čeho

marito: prendere q per maritovzít si koho za muže, vdát se za koho

mente: mettersi in mente di fare qcvzít si do hlavy, umanout si co

modello: prendere a modello q/qcvzít si za vzor koho/co

moglie: prendere in moglie qvzít si za ženu koho

ostaggio: dare/prendere q in ostaggiovzít (si) koho jako rukojmí

per: prendere per moglievzít si za ženu

: prendere su di sé qcvzít (si) na sebe co odpovědnost ap.

sonnifero: prendere sonniferibrát/vzít si prášky na spaní

sposa: andare sposa a qvzít si za muže koho

sposo: prendere q in sposovzít si koho za muže

su: mettersi su qcvzít si na sebe, obléct si co

togliersi: togliersi la vitavzít si život

vita: togliersi la vitavzít si život, spáchat sebevraždu

ammaestramento: Questo ti serva di ammaestramento.Vezmi si z toho ponaučení.

mettersi: mettersi in testa qc/di fare qcvzít si do hlavy co

occorrente: Porta con te tutto l'occorrente.Vezmi si s sebou vše potřebné.

pezzo: Prendi un pezzo di torta!Vezmi si kousek dortu!