Hlavní obsah

servo

Podstatné jméno mužské

  1. otrok
  2. sluhaservo di scenakulisákservo mutoněmý sluha věšák
  3. služebníčekservo vostrováš služebníček
  4. služebník

Vyskytuje se v

esempio: servire come un esempio di qcsloužit jako příklad čeho

serva: serva padronaslužka hrající si na paní domu

servito: zona servitamísto na bydlení s dobrou občanskou vybaveností

servo: servo di scenakulisák

uso: servire a tutti gli usisloužit ke všem účelům

ammaestramento: Questo ti serva di ammaestramento.Vezmi si z toho ponaučení.

che: A che (cosa) serve?, A che pro?K čemu to je (dobré)?

nulla: Non serve a nulla.Není (to) k ničemu., Je (to) na nic.

smích: servire da spasso a tuttibýt všem k smíchu

cena: nestojí to za to Non ne vale la pena., je to zbytečné Non serve., È inutile.To nemá cenu.

dostávat: La stanno servendo?Dostáváte? dotaz prodavače

chlazený: Servire fresco.Podávejte chlazené.

k, ke, ku: A che cosa serve?K čemu to je?

nic: Non serve a niente.Je (to) k ničemu.

nikam: Le discussioni non servono a nulla.Rozhovory nikam nevedou.

podávat: La colazione viene servita dalle sette.Snídaně se podává od sedmi.

pomoct: A che cosa servirà?Čemu to pomůže?

sloužit: A che cosa serve (questo)?K čemu to slouží?

vychlazený: Servire fresco.Podávejte vychlazené.

vzít si: Prendi., Serviti (pure).Vezmi si.

vzor: servire come esempiosloužit za vzor

krám: Tale padrone tale servo.Jaký pán, takový krám.

návnada: servire da richiamoposloužit jako návnada

platný: Non serve a niente.Není to nic platné.

servire: servire messasloužit mši