Hlavní obsah

servirsi

Vyskytuje se v

serva: serva padronaslužka hrající si na paní domu

servito: zona servitamísto na bydlení s dobrou občanskou vybaveností

servo: servo di scenakulisák

servo: servo mutoněmý sluha věšák

servo: servo vostrováš služebníček

ammaestramento: Questo ti serva di ammaestramento.Vezmi si z toho ponaučení.

che: A che (cosa) serve?, A che pro?K čemu to je (dobré)?

nulla: Non serve a nulla.Není (to) k ničemu., Je (to) na nic.

servire: A che cosa serve ...?K čemu slouží/je ... ?

servire: Te lo do, se ti serve.Jestli je ti to hodí, dám ti to.

servire: Ti serva di lezione!Vem si z toho ponaučení., Ber to jako lekci.

servire: Serve da interprete.Působí jako tlumočník.

servire: Che cosa ti serve?Co potřebuješ?

servire: Ti serve niente?Nepotřebuješ nic?

servire: Mi servono dieci euro.Potřebuji deset eur.

cena: To nemá cenu.nestojí to za to Non ne vale la pena., je to zbytečné Non serve., È inutile.

dostávat: Dostáváte? dotaz prodavačeLa stanno servendo?

k, ke, ku: K čemu to je?A che cosa serve?

nabídnout si: Prosím, nabídněte si.Prego, servitevi (pure).

nic: Je (to) k ničemu.Non serve a niente.

nikam: Rozhovory nikam nevedou.Le discussioni non servono a nulla.

podávat: Snídaně se podává od sedmi.La colazione viene servita dalle sette.

pomoct: Čemu to pomůže?A che cosa servirà?

posloužit: Jen si poslužte!Servitevi pure!

sloužit: K čemu to slouží?A che cosa serve (questo)?

vzít si: Vezmi si.Prendi., Serviti (pure).

krám: Jaký pán, takový krám.Tale padrone tale servo.

platný: Není to nic platné.Non serve a niente.