Hlavní obsah

guadagnare

Tranzitivní sloveso

  1. qc su qc vydělat co na čem, profitovat z čeho ekonomicky, vykázat zisk
  2. qc vydělat (si) co peníze ap.Guadagna fior di quattrini.Vydělává spoustu peněz.
  3. qc získat (si) výhodu, slevu ap., vysloužit si, zajistit si coCosì non ci guadagni niente.Tím nic nezískáš.guadagnare famazískat slávu, stát se slavnýmguadagnare tempozískat čas ušetřitC'è tutto da guadagnare.Můžeš (na tom) jenom získat.guadagnare terrenozískat pozici
  4. qc vyhrát co peníze v kartách ap.
  5. qc dosáhnout čeho vrcholku hory ap., dorazit, dostat se kam k cíli ap.guadagnare la rivadosáhnout břehu

Vyskytuje se v

cassa: Cassa integrazione (guadagni)= sociální fond pro nezaměstnané

fonte: fonte di guadagnozdroj příjmů finančních

forte: guadagno fortebalík velké peníze

fortuna: guadagnare una fortunavydělávat majlant

grasso: grassi guadagnitučné zisky

guadagno: guadagno di capitalekapitálový výnos

guadagno: facili guadagnisnadno vydělané peníze

guadagno: guadagno lordohrubá mzda

guadagno: guadagno nettočistá mzda

lauto: lauti guadagnitučné zisky/výdělky

miraggio: miraggio di un facile guadagnovidina/iluze snadného výdělku

tanto: tanto di guadagnatoještě, že tak, je to tak lepší

totale: numero/guadagno totalecelkový počet/výdělek

compenso: Guadagno poco, ma in compenso il lavoro mi piace.Vydělám málo, ale zato mám svou práci rád.

dare: Questo lavoro non dà molto guadagno.Tahle práce moc nevynáší.

facile: guadagni facilisnadno vydělané peníze

guadagnarsi: Che cosa ci guadagno?Co z toho budu mít?, Co tím získám?

mira: La sua unica mira è il guadagno.Jeho jediným cílem je výdělek.

miseria: Guadagna una miseria.Nevydělá(vá) skoro nic.

pacco: Ha guadagnato un pacco di soldi.Vydělal ranec (peněz).

più: Guadagna più di te.Vydělává víc než ty.

lehce: lehce vydělané penízefacili guadagni

majlant: vydělat majlantfare un sacco di soldi, guadagnare una fortuna

obliba: získávat oblibu/na oblibě u kohoguadagnare (in) popolarità tra q

výdělek: průměrný výdělekguadagno medio

výdělek: příležitostný výdělekguadagno occasionale

zisk: mít zisk z čehoottenere profitto da qc, guadagnare su qc

zisk: voj. územní ziskyguadagni territoriali

brát: Kolik bereš měsíčně?Quanto guadagni/prendi al mese?

špinavý: špinavý ziskguadagni illeciti

velký: hovor. Vydělává velké peníze.Guadagna un sacco di soldi.

vydělat: Vydělal na tom balík peněz.Ci ha guadagnato un sacco di soldi.

vydělat: Kolik (si) vydělá měsíčně?Quanto guadagna al mese?

šetřit: Kdo šetří, má za tři.Un soldo risparmiato è un soldo guadagnato.