Hlavní obsah

affatto

Vyskytuje se v

niente: niente affatto(ale) vůbec ne

ani: per nulla, affattoani v nejmenším/trochu

nejmenší: non affatto, per nienteani v nejmenším

nic: proprio niente, niente affattovůbec nic

vůbec: niente affatto, proprio nientevůbec nic

zdaleka: affattozdaleka ne vůbec ne

divit se: Non mi sorprende affatto.Vůbec se tomu nedivím.

nijak: Non mi sorprende affatto.Nijak mě to neudivuje.

affatto: niente affattovůbec ne, ani náhodou, ani v nejmenším