Hlavní obsah

nuovo

Přídavné jméno

  • novýfatti nuovinová faktaChe c'è di nuovo?Co je nového?Non c'è niente di nuovo.Není nic nového.nuovo di zeccazbrusu novýdi nuovoopět, znovua nuovonově upravenýl'anno nuovonový rok

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

fiammante: (nuovo) fiammantezbrusu nový

accessione: elenco delle nuove accessioniseznam nových přírůstků

anno: anno nuovonový rok

anno: Buon anno!, Felice Anno Nuovo!Šťastný nový rok!

arrivato: nuovo arrivatonově příchozí, nováček

continente: continente nuovonový svět Amerika

di: di nuovoznovu

felice: Felice anno nuovo!Šťastný nový rok!

fiamma: la sua nuova fiammata jeho nová partnerka, její nový partner

generazione: la nuova generazionenová generace

generazione: i computer di nuova generazionepočítače nové generace

governo: formare un nuovo governovytvořit novou vládu

lanciare: lanciare un nuovo marchiouvést (na trh) novou značku

linfa: dare nuova linfa a qcdodat nový náboj čemu

lui: quel nuovo lui(to) jeho nové já

luna: luna nuovanov, novoluní

mettere: mettere qc a nuovo(z)renovovat co

mondo: il vecchio/nuovo mondostarý/Nový svět

nato: un nuovo natonovorozenec

niente: niente di speciale/nuovonic zvláštního/nového

proposito: buoni propositi per l'anno nuovonovoroční předsevzetí

testamento: Nuovo TestamentoNový zákon

trend: i nuovi trendnové trendy

zecca: nuovo di zeccazbrusu nový

fare: Lo farò di nuovo.Udělám to znova.

giungere: Questa mi giunge nuova.To je pro mě novinka.

mettere: L'azienda ha messo fuori il nuovo prodotto.Podnik dal na trh nový výrobek.

nuova: Ho ricevuto buone nuove.Dostal jsem dobré zprávy.

picchiarsi: Ti sei picchiato di nuovo?Zase ses popral?

uscire: Il nuovo modello uscirà in primavera.Nový model bude uveden na jaře.

nuova: Nessuna nuova, buona nuova.Žádné zprávy, dobré zprávy.

uomo: uomo nuovokdo se sám vypracoval

nov: Měsíc v novuluna nuova

novopečený: novopečený mistr světaun nuovo campione del mondo

nový: jako novýcome nuovo

nový: náb. Nový zákonNuovo Testamento

objevný: nic objevnéhoniente di nuovo

odvolání: až do odvolánífino a nuovo avviso

přírůstek: přírůstek do rodinyun nuovo arrivato in famiglia

rok: Šťastný nový rok!Felice Anno Nuovo!, Buon Anno!

svět: Starý/Nový světil Vecchio/Nuovo Mondo

šťastný: Šťastný nový rokFelice Anno Nuovo

Vánoce: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!Buon Natale e felice anno nuovo!

vydání: první/nové/nejnovější/knižní vydáníedizione prima/nuova/ultima/di libro

zákon: bibl. Starý/Nový zákonil Vecchio/Nuovo Testamento

zase: už zasedi nuovo

zase: zase od začátkudi nuovo da capo

dobít: Zase tě dobili?Ti hanno picchiato di nuovo?

instalovat: Budeme instalovat novou klimatizaci.Installeremo il nuovo condizionatore.

kázání: Otec bude mít zase kázání.Il padre moraleggerà di nuovo.

kritik: kritici nového zákonacoloro che criticano la nuova legge

křtít: Zpěvačka křtila nové CD.La cantante ha lanciato il nuovo CD.

křtít: V přístavu křtili novou loď.Nel porto hanno battezzato la nuova nave.

létat: Zase lítá v problémech.È di nuovo nei guai.

naběhnout: Naběhli na novou výrobu.Hanno avviato la nuova produzione.

nabourat: Naboural nové auto.Ha incidentato la nuova macchina.

nahrát: Nahráli nové album.Hanno registrato il nuovo album.

naložit: Zase jí naložili spoustu práce.L'hanno caricata di tanto lavoro di nuovo.

nastolit: Nastolil nová pravidla.Ha stabilito le nuove regole.

nastoupit: Nastoupil do nové práce.Ha iniziato il nuovo lavoro.

nezvyk: Je to (pro mne) nezvyk.È qualcosa di nuovo per me., Non ci sono abituato/-a.

novinka: To je pro mne novinka.Questa mi giunge nuova.

nový: Co je nového?Che c'è di nuovo?

nový: To není nic nového.Non è niente di nuovo.

nový: Šťastný Nový rok!Buon anno nuovo!

odskákat: Zase to odskákal za něj.Di nuovo ha scontato le conseguenze per lui.

poznávat: Rád poznávám nové lidi.Mi piace incontrare nuova gente.

prokouknout: Okna prokoukla.Le finestre sono come nuove.

průběžně: Průběžně se věnujeme vývoji nových výrobků.Ci dedichiamo continuamente allo sviluppo dei nuovi prodotti.

přestěhovat se: Přestěhovali jsme se do nového domu.Abbiamo traslocato in una nuova casa.

přiblížit se: Vánoce se opět přiblížily.Il Natale è di nuovo alle porte.

stavět: Stavějí se nové domy.Si costruiscono case nuove.

zdražit: Benzín opět zdražil.La benzina è aumentata di prezzo di nuovo.

zlobit: Zase zlobí zapalování.L'accensione fa di nuovo i capricci.

mést: Nové koště dobře mete.Una scopa nuova spazza bene.