Hlavní obsah

nuovo

Přídavné jméno

  • novýfatti nuovinová faktaChe c'è di nuovo?Co je nového?Non c'è niente di nuovo.Není nic nového.nuovo di zeccazbrusu novýdi nuovoopět, znovua nuovonově upravenýl'anno nuovonový rok

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

accessione: elenco delle nuove accessioniseznam nových přírůstků

anno: anno nuovonový rok

arrivato: nuovo arrivatonově příchozí, nováček

continente: continente nuovonový svět Amerika

di: di nuovoznovu

felice: Felice anno nuovo!Šťastný nový rok!

fiamma: la sua nuova fiammata jeho nová partnerka, její nový partner

generazione: la nuova generazionenová generace

governo: formare un nuovo governovytvořit novou vládu

lanciare: lanciare un nuovo marchiouvést (na trh) novou značku

linfa: dare nuova linfa a qcdodat nový náboj čemu

lui: quel nuovo lui(to) jeho nové já

luna: luna nuovanov, novoluní

mettere: mettere qc a nuovo(z)renovovat co

mondo: il vecchio/nuovo mondostarý/Nový svět

nato: un nuovo natonovorozenec

niente: niente di speciale/nuovonic zvláštního/nového

nuovo: nuovo di zeccazbrusu nový

proposito: buoni propositi per l'anno nuovonovoroční předsevzetí

testamento: Nuovo TestamentoNový zákon

trend: i nuovi trendnové trendy

zecca: nuovo di zeccazbrusu nový

fare: Lo farò di nuovo.Udělám to znova.

giungere: Questa mi giunge nuova.To je pro mě novinka.

nuova: Ho ricevuto buone nuove.Dostal jsem dobré zprávy.

picchiarsi: Ti sei picchiato di nuovo?Zase ses popral?

uscire: Il nuovo modello uscirà in primavera.Nový model bude uveden na jaře.

uomo: uomo nuovokdo se sám vypracoval

nov: luna nuovaMěsíc v novu

novopečený: un nuovo campione del mondonovopečený mistr světa

nový: come nuovojako nový

objevný: niente di nuovonic objevného

odvolání: fino a nuovo avvisoaž do odvolání

přírůstek: un nuovo arrivato in famigliapřírůstek do rodiny

rok: Felice Anno Nuovo!, Buon Anno!Šťastný nový rok!

svět: il Vecchio/Nuovo MondoStarý/Nový svět

šťastný: Felice Anno NuovoŠťastný nový rok

Vánoce: Buon Natale e felice anno nuovo!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

vydání: edizione prima/nuova/ultima/di libroprvní/nové/nejnovější/knižní vydání

zákon: il Vecchio/Nuovo Testamentobibl. Starý/Nový zákon

zase: di nuovouž zase

dobít: Ti hanno picchiato di nuovo?Zase tě dobili?

instalovat: Installeremo il nuovo condizionatore.Budeme instalovat novou klimatizaci.

kázání: Il padre moraleggerà di nuovo.Otec bude mít zase kázání.

kritik: coloro che criticano la nuova leggekritici nového zákona

křtít: La cantante ha lanciato il nuovo CD.Zpěvačka křtila nové CD.

létat: È di nuovo nei guai.Zase lítá v problémech.

naběhnout: Hanno avviato la nuova produzione.Naběhli na novou výrobu.

nabourat: Ha incidentato la nuova macchina.Naboural nové auto.

nahrát: Hanno registrato il nuovo album.Nahráli nové album.

naložit: L'hanno caricata di tanto lavoro di nuovo.Zase jí naložili spoustu práce.

nastolit: Ha stabilito le nuove regole.Nastolil nová pravidla.

nastoupit: Ha iniziato il nuovo lavoro.Nastoupil do nové práce.

nezvyk: È qualcosa di nuovo per me., Non ci sono abituato/-a.Je to (pro mne) nezvyk.

novinka: Questa mi giunge nuova.To je pro mne novinka.

odskákat: Di nuovo ha scontato le conseguenze per lui.Zase to odskákal za něj.

poznávat: Mi piace incontrare nuova gente.Rád poznávám nové lidi.

prokouknout: Le finestre sono come nuove.Okna prokoukla.

průběžně: Ci dedichiamo continuamente allo sviluppo dei nuovi prodotti.Průběžně se věnujeme vývoji nových výrobků.

přestěhovat se: Abbiamo traslocato in una nuova casa.Přestěhovali jsme se do nového domu.

přiblížit se: Il Natale è di nuovo alle porte.Vánoce se opět přiblížily.

stavět: Si costruiscono case nuove.Stavějí se nové domy.

zdražit: La benzina è aumentata di prezzo di nuovo.Benzín opět zdražil.

zlobit: L'accensione fa di nuovo i capricci.Zase zlobí zapalování.

mést: Una scopa nuova spazza bene.Nové koště dobře mete.

fiammante: (nuovo) fiammantezbrusu nový