Hlavní obsah

arrivato

Vyskytuje se v

conoscere: (arrivare a) conoscereq/qc poznat koho/co

arrivato: nuovo arrivatonově příchozí, nováček

arrivo: arrivo in ritardopozdní příchod

compromesso: venire/arrivare a un compromessodosáhnout kompromisu

meta: arrivare alla metadosáhnout cíle

partenza: tabellone delle partenze e arrivitabule příjezdů a odjezdů

posta: posta in arrivo/partenzadošlá/odchozí pošta

punto: arrivare a un punto mortouvíznout na mrtvém bodě

puntuale: arrivare puntualepřijít přesně (včas)

salvo: arrivare sano e salvov pořádku dorazit

successo: arrivare al successo, riscuotere successozaznamenat úspěch

tabellone: tabellone arrivi e partenzetabule příjezdů a odjezdů vlaku

traguardo: arrivare/giungere al traguardodojít/dorazit do cíle

brutto: È arrivata in un brutto momento.Přišla nevhod/ve špatný okamžik.

certo: Certi sono arrivati, altri no.Někdo přišel, někdo ne.

che: Dubito che arrivi.Pochybuji, že přijede.

essere: Non è ancora arrivato.Ještě nepřijel.

giusto: arrivare giusto in tempopřijít právě včas

impiegare: Quanto ci impieghi per arrivare a...Jak dlouho (ti) to trvá do..., Jak dlouho (ti) zabere cesta do...?

insieme: È arrivato insieme a me.Přišel zároveň se mnou.

ipotizzare: Ipotizziamo che arriverà tardi.Předpokládejme, že přijede pozdě.

messaggiare: Messaggiami appena arrivi.Hned jak přijedeš, napiš mi zprávu.

mettere: Ci mette tre ore per arrivare.Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.

posizione: È arrivato in prima posizione.Přijel na prvním místě.

posto: È arrivato al secondo posto.Přijel do cíle na druhém místě.

probabilmente: Arriverà probabilmente domani.Přijede asi zítra.

proprio: È arrivato proprio adesso.Právě přišel.

qui: Sono arrivati fin qui.Došli až sem.

ritardo: Arrivi in ritardo.Jdeš pozdě., Máš zpoždění.

sotto: Siamo arrivati sotto Natale.Přijeli jsme těsně před Vánoci.

cicogna: È arrivata la cicogna.Přiletěl čáp. narodilo se dítě

frutta: (arrivare) alla frutta(přijet) příliš pozdě s křížkem po funuse

bezpečně: arrivare sano e salvobezpečně dorazit (na místo)

cíl: secondo arrivatodruhý v cíli

čas: ora di arrivočas příjezdu

do: arrivare al traguardodorazit do cíle

dostat se: arrivare al poteredostat se k moci

dotáhnout: arrivare (lontano), prosadit se farsi valere, sfondareněkam to dotáhnout v kariéře ap.

extrém: arrivare agli estremi, portare le cose agli estremizacházet do extrému

hala: sala arrivi/partenzepříletová/odletová hala

jatka: portare/far arrivare i bovini al macelloodvézt dobytek na jatka

letištní: sala partenze/arrivi (aeroportuale)odletová/příletová letištní hala

načas: Il treno è arrivato in orario.Vlak přijel načas.

obsadit: classificarsi, skončit finire, dorazit jako arrivare come qcobsadit jaké místo v závodě ap.

odlet: arrivi e partenze přílety a odlety

postoupit: entrare in finale, arrivare alla finale, qualificarsi per la finalepostoupit do finále

pozdní: tardo arrivo pozdní příjezd/příchod

poznat: (arrivare a) conoscersipoznat se vzájemně

příchod: arrivo in ritardopozdní příchod

příchozí: chiamate in arrivopříchozí hovory

příjezd: arrivi e partenze příjezdy a odjezdy

přijít: arrivare tardi dove, mít zpoždění essere in ritardopřijít pozdě kam

přílet: arrivi e partenzepřílety a odlety

příletový: sala (degli) arrivipříletová hala

přírůstek: un nuovo arrivato in famigliapřírůstek do rodiny

stihnout: arrivare/farcela (in tempo)stihnout to dorazit včas

vhod: È arrivato a proposito.Přišel právě vhod.

vrchol: arrivare al culmine, orgasmu raggiungere un orgasmodosáhnout vrcholu

: Che non arrivi/více osob arriviate in ritardo!Ať nepřijdete pozdě!

: Arriverà solo domani.Přijede až zítra.

běda: Guai a chi arriva tardi!Běda tomu, kdo přijde pozdě!

během: Arriverò entro un'ora.Přijedu během hodiny.

být: Sono arrivato tardi.Přišel jsem pozdě.

cesta: Sono già per strada., Sto arrivando.Už jsem na cestě.

dočkat se: Non preoccuparti, il tuo momento arriverà.Neboj, dočkáš se.

dojet: Sono arrivato di notte.Dojel jsem v noci.

dojít: La merce non è ancora arrivata.Zboží ještě nedošlo.

arrivare: arrivare in orariodorazit načas

dokud: Aspetterò qui finché non arriverai.Počkám tu, dokud nepřijdeš.

doletět: L'aereo è arrivato con il ritardo.Letadlo doletělo se zpožděním.

dorazit: Quando arriverete?Kdy dorazíte?

dosáhnout: Non arriva ancora alla maniglia.Ještě nedosáhne na kliku.

dospět: Siamo arrivati alla conclusione che...Dospěli jsme k závěru, že...

dosud, doposud: Finora non sono arrivati.Dosud nedorazili.

dožívat se: Quest'anno arriva a/compie cent'anni.Letos se dožívá sta let.

dřív: Prima del suo arrivo ...Dřív než přijde ...

hnát se: Sta arrivando la tempesta.Žene se bouřka.

jak: Appena arriva ...Hned jak přij(e)de ...

k, ke, ku: L'acqua le arrivava fino alla vita.Voda jí sahala k pasu.

lézt: Mi sta arrivando qualcosa.Něco na mě leze. nemoc ap.

místo: Siamo arrivati., Siamo già sul posto.Jsme na místě. u cíle

nakonec: Alla fine è arrivato.Nakonec přijel.

názor: Sono arrivato all'idea che ..., Sono giunto alla conclusione che ...Došel jsem k názoru, že...

patrně: Arriverà probabilmente domani.Přijede patrně zítra.

probojovat se: Ce l'hanno fatta ad arrivare in finale.přen. Probojovali se do finále.

před, přede: Era arrivato prima di me.Byl tam přede mnou.

přesně: È arrivato puntuale.Dorazil přesně (včas).

přijet: Non è ancora arrivato.Ještě nepřijel.

sahat: L'acqua gli arrivava fino alle ginocchia.Voda mu sahala po kolena.

schylovat se: Sta per arrivare una tempesta.Schyluje se k bouři.

tady: Siamo arrivati.Sme tady! v cíli ap.