Hlavní obsah

poznat

Dokonavé sloveso

  1. (obeznámit se) koho/co (arrivare a) conoscere(zjistit ap.) co scoprire qc(dozvědět se) venire a sapere su qc(uvědomit si) rendersi conto di qcBylo poznat, že má strach.Si vedeva che aveva paura.Chtěl bych tě lépe poznat.Vorrei conoscerti meglio.být poznat zjevný ap.vedersi, essere evidente
  2. (zažít) co fare un'esperienza di qc(okusit) provare qc(projít čím) attraversare qcNikdy nepoznal hlad.Non ha mai provato la fame.
  3. (seznámit se) koho conoscere q, fare la conoscenza di q(potkat) incontrare qPoznali se v práci.Si sono conosciuti al lavoro.poznat se vzájemně(arrivare a) conoscersi
  4. (totožnost ap.) koho/co riconoscere(znát) conoscere(identifikovat) identificare q/qcPoznáš ho?Lo riconoscerai?

Vyskytuje se v

čich: poznat koho/co po čichuriconoscere all'odore q/qc

na: poznat koho/co na první pohledriconoscere q/qc a prima vista

po: Poznám ji po hlase.La riconosco dalla voce.

sebe: Poznej sám sebe.Conosci te stesso.

nouze: V nouzi poznáš přítele.Nelle sventure si vede/conosce l'amico.

přítel: V nouzi poznáš přítele.Nelle sventure si vede l'amico.

conoscenza: seznámit se s kým, poznat kohofar conoscenza con q, fare la conoscenza di q

da: Poznal jsem tě po hlase.Ti ho riconosciuto dalla voce.

onore: Měl jsem (tu) čest jej poznat osobně.Ho avuto l'onore di conoscerlo personalmente.

poznat: být poznat zjevný ap.vedersi, essere evidente