Hlavní obsah

přiznat

Dokonavé sloveso

  1. (netajit ap.) co confessare(oznámit úřadům) dichiarare qcekon. přiznat příjmydichiarare i redditi
  2. (uznat) co riconoscere(připustit) ammettere(otevřeně) dichiarare qcTo se mu musí přiznat.Questo glielo devi riconoscere.přiznat (svůj) omylriconoscere (il proprio) sbaglio
  3. (přisoudit) co komu assegnare(na základě požadavku) concedere qc a q(udělit) conferire qc a q

Vyskytuje se v

přiznat se: Abych se přiznal... řekl pravduA dire il vero...

colpevole: confessarsi colpevolepřiznat svoji vinu

confesso: essere reo confessopřiznat vinu

dichiararsi: dichiararsi colpevolepřiznat se, doznat svoji vinu prohlášením před soudem

riconoscersi: riconoscersi colpevolepřiznat svoji vinu

vinto: darsi per vintovzdát se, poddat se, přiznat/uznat porážku

confessare: Ti confesso che ...Musím (se ti) přiznat, že ...

reo: essere reo confessopřiznat vinu

sputare: sputare il rospovyklopit to, kápnout Božskou, přiznat barvu říct tajené