Hlavní obsah

zažít

Dokonavé sloveso

  1. (poznat ap.) co vivere qc(zkušenost) fare l'esperienza di qc(zakusit) provare qc(absolvovat ap.) passare(být svědkem) essere testimone di qcNěco takového jsem ještě nezažil.Non ho mai vissuto una cosa del genere in vita mia.
  2. (jídlo) co digerire qc

Vyskytuje se v

kůže: zažít co na vlastní kůživivere qc sulla propria pelle

delusione: být zklamán, zažít zklamánísubire una delusione

sperimentare: zažít co na vlastní kůžisperimentare qc sulla propria pelle

provare: Zažil bídu.Ha provato la miseria.

esperienza: udělat zkušenost s čím, zažít co na vlastní kůžifare esperienza di qc

zažít: Něco takového jsem ještě nezažil.Non ho mai vissuto una cosa del genere in vita mia.