Hlavní obsah

incontrare

Vyskytuje se v

dirigere: sport dirigere un incontropískat/řídit zápas jako rozhodčí

esterno: incontro esternozápas venku

incontro: fissare un incontrodomluvit (si) schůzku

incontro: incontro al verticesummit, schůzka na nejvyšší úrovni

incontro: venire incontro a qjít komu naproti, přen. vyjít komu vstříc

incontro: andare incontro a qci přen. jít vstříc čemu, (muset) čelit čemu, potýkat se s čím

informale: incontro informaleneformální setkání

occasionale: incontro occasionalenáhodné setkání

pugilato: incontro di pugilatoboxerský zápas

incontrarsi: Ci incontriamo alla stazione.Sejdeme se na nádraží.

incontro: Vienimi incontro.Přijď mi naproti.

la: L'ho incontrata ieri.Potkal(a) jsem ji včera.

li: Li ho incontrati ieri.Potkal(a) jsem je včera.

per: L'ho incontrato per strada.Potkal jsem ho na ulici.

piazza: Ci incontriamo in piazza.Potkáme se na náměstí.

quale: Ho incontrato tuo fratello, il quale mi ha detto...Potkal jsem tvého bratra, který mi řekl...