Hlavní obsah

la

Člen

  • určitý člen žen. rodu j. č.

Podstatné jméno mužské neměnné

  • A tóndare il ladát (tón) A pro ladění, přen. zahájit, dát pokyn k zahájení

Zájmeno

  1. ji, ni předmět přímý, 3. os. j. č. ženského roduNon la vedo.Nevidím ji.Aspettiamola!Počkejme na ni!L'ho incontrata ieri.Potkal(a) jsem ji včera.
  2. vás vykání jedné osoběLa invitiamo.Zveme Vás.
  3. to, tímzájmeno zastupující la cosaSmettila!Přestaň s tím!

Vyskytuje se v

albore: gli alboridi qc počátky, úsvit čeho

Alpi: le AlpiAlpy

altro: (gli) altriostatní, druzí

anno: gli anniroky, léta doba

antichità: le antichitàstarožitnosti, antikvity

avversità: le avversitànepřízeň (osudu), nesnáze, strasti

bermuda: i bermudabermudy kraťasy

Bermude: le BermudeBermudy

abbagliante: accendere gli abbagliantizapnout dálková světla

abbassare: abbassare le armisložit zbraně

accapponarsi: far accapponare la pellezpůsobit husí kůži

accavallare: accavallare le gambedát/přehodit si nohu přes nohu

accettare: accettare le condizioni di qpřistoupit na čí podmínky

accogliere: accogliere la richiestavyhovět žádosti

accompagnare: accompagnare q con lo sguardosledovat koho pohledem

accontentare: accontentare i desideri di qsplnit přání koho

acconto: acconto per la mercezáloha na zboží

accostare: accostare la portapřivřít dveře

addormentato: la Bella AddormentataŠípková Růženka

addosso: mettere gli occhi addosso a qupřít zrak na koho

adesione: dare la propria adesione a qcpodpořit, podporovat, schvalovat co názorově ap.

affidabile: la macchina più affidabilenejspolehlivější auto

affissare: affissare gli occhi in q/qcupřeně se (za)dívat, upřít zrak na koho/co, upřeně pozorovat koho/co

afflitto: gli afflittitrpící (lidé)

aggrottare: aggrottare le sopraccigliazamračit se

aguzzare: aguzzare le orecchienastražit uši, zbystřit sluch

allacciare: allacciare le cinturepřipoutat se pásem, připásat se

allacciarsi: allacciarsi le scarpezavázat si tkaničky, zašněrovat si boty

allargare: allargare la cintapovolit (si) pásek

allenare: allenare la vocetrénovat (si) hlas

allungare: allungare le vacanzeprodloužit (si) prázdniny

allungarsi: Le giornate si allungano.Dny se prodlužují.

alzare: alzare le spallepokrčit rameny lhostejně ap.

ammalato: gli ammalatinemocní

ammennicolo: gli ammennicolirůzné drobnosti, serepetičky

amministrare: amministrare la giustiziavykonávat spravedlnost

annodare: annodare la cravattauvázat (si) kravatu

anta: dopo gli antapo čtyřicítce, padesátce ap.

antefatto: gli antefatti di qcudálosti předcházející čemu

antibiotico: prendere gli antibioticibrát antibiotika

anticipare: anticipare la partenzapředčasně odjet, uspíšit odjezd