Hlavní obsah

dirigere

Vyskytuje se v

classe: classe media/operaia/borghese/politica/dirigentestřední/dělnická/měšťanská/politická/vládnoucí třída

coltivatore: coltivatore direttopřímý pěstitel

diretto: superiore direttopřímý nadřízený

diretto: gramm. discorso direttopřímá řeč

dirigente: classe dirigentevládnoucí třída

dirigente: dirigente scolasticoředitel školy

discorso: discorso diretto/indirettopřímá/nepřímá řeč

přímý: ling. přímá řečdiscorso diretto

přímý: mat. přímá úměrarapporto diretto

přímý: žel. přímý vlaktreno diretto

řeč: ling. přímá řečdiscorso diretto

namířit: Kam máte namířeno?Dove siete diretti?, Dove vi state dirigendo?

pokračovatel: přímý pokračovatelcontinuatore diretto

režírovat: Film režíroval...Il film fu diretto da...

řídit: Dopravu řídí policie.La polizia dirige il traffico.

třída: vládnoucí/dělnická třídaclasse dirigente/operaia

režie: přen. v režii kohosotto la direzione di q, diretto/-a da q