Hlavní obsah

diretto

Přídavné jméno

  1. přímý linie ap.
  2. a qc určený, adresovaný poslaný komu
  3. řízený, vedený, dirigovaný koncert ap.
  4. přímý nezprostředkovaný ap.superiore direttopřímý nadřízenýgramm. discorso direttopřímá řečmat. proporzionalità direttapřímá úměrnost

Příslovce

  • přímo bez oklik, zdržování ap.

Vyskytuje se v

classe: classe media/operaia/borghese/politica/dirigentestřední/dělnická/měšťanská/politická/vládnoucí třída

coltivatore: coltivatore direttopřímý pěstitel

diretta: in direttav přímém přenosu, naživo, živě vysílat

dirigente: classe dirigentevládnoucí třída

dirigente: dirigente scolasticoředitel školy

dirigere: sport dirigere un incontropískat/řídit zápas jako rozhodčí

discorso: discorso diretto/indirettopřímá/nepřímá řeč

emissione: emissione direttapřímý přenos

illuminazione: illuminazione (in)diretta(ne)přímé osvětlení

imposta: imposta diretta/indirettapřímá/nepřímá daň

proporzionalità: mat. proporzionalità diretta/inversapřímá/nepřímá úměrnost

selezione: telecom. selezione direttapřímá provolba

telecronaca: telecronaca direttapřímý přenos

trasmettere: trasmettere in diretta/in differitavysílat živě/ze záznamu

daň: přímé/nepřímé daněimposte dirette/indirette

namířit: namířit si to kamdirigersi dove

přenos: přímý přenos(trasmissione in) diretta

přenos: v přímém přenosu odkudin diretta da dove

přímý: ling. přímá řečdiscorso diretto

přímý: mat. přímá úměrarapporto diretto

přímý: žel. přímý vlaktreno diretto

přímý: přímý přenos v TV ap.diretta

přímý: v přímém přenosuin diretta

řeč: ling. přímá řečdiscorso diretto

úměra: mat. přímá/nepřímá úměraproporzione diretta/inversa

volba: celostátní/předčasné/přímé/všeobecné volbyelezioni nazionali/anticipate/dirette/ generali

vstřik: přímý vstřik palivainiezione diretta

vysílání: v živém vysíláníin diretta, dal vivo, live

živě: vysílat živětrasmettere in diretta

živý: živé vysílánítrasmissione in diretta

mířit: Kam míříte?Dove siete diretti?, Dove state andando?

namířit: Kam máte namířeno?Dove siete diretti?, Dove vi state dirigendo?

pokračovatel: přímý pokračovatelcontinuatore diretto

režírovat: Film režíroval...Il film fu diretto da...

řídit: Dopravu řídí policie.La polizia dirige il traffico.

třída: vládnoucí/dělnická třídaclasse dirigente/operaia

režie: přen. v režii kohosotto la direzione di q, diretto/-a da q