Hlavní obsah

diretto

Přídavné jméno

  1. přímý linie ap.
  2. a qc určený, adresovaný poslaný komu
  3. řízený, vedený, dirigovaný koncert ap.
  4. přímý nezprostředkovaný ap.superiore direttopřímý nadřízenýgramm. discorso direttopřímá řečmat. proporzionalità direttapřímá úměrnost

Příslovce

  • přímo bez oklik, zdržování ap.

Vyskytuje se v

classe: classe media/operaia/borghese/politica/dirigentestřední/dělnická/měšťanská/politická/vládnoucí třída

coltivatore: coltivatore direttopřímý pěstitel

diretta: in direttav přímém přenosu, naživo, živě vysílat

dirigente: classe dirigentevládnoucí třída

dirigere: sport dirigere un incontropískat/řídit zápas jako rozhodčí

discorso: discorso diretto/indirettopřímá/nepřímá řeč

emissione: emissione direttapřímý přenos

illuminazione: illuminazione (in)diretta(ne)přímé osvětlení

imposta: imposta diretta/indirettapřímá/nepřímá daň

proporzionalità: mat. proporzionalità diretta/inversapřímá/nepřímá úměrnost

selezione: telecom. selezione direttapřímá provolba

telecronaca: telecronaca direttapřímý přenos

trasmettere: trasmettere in diretta/in differitavysílat živě/ze záznamu

daň: imposte dirette/indirettepřímé/nepřímé daně

přenos: (trasmissione in) diretta přímý přenos

přímý: discorso direttoling. přímá řeč

řeč: discorso direttoling. přímá řeč

úměra: proporzione diretta/inversamat. přímá/nepřímá úměra

volba: elezioni nazionali/anticipate/dirette/ generalicelostátní/předčasné/přímé/všeobecné volby

vstřik: iniezione direttapřímý vstřik paliva

vysílání: in diretta, dal vivo, livev živém vysílání

živě: trasmettere in direttavysílat živě

živý: trasmissione in direttaživé vysílání

mířit: Dove siete diretti?, Dove state andando?Kam míříte?

namířit: Dove siete diretti?, Dove vi state dirigendo?Kam máte namířeno?

pokračovatel: continuatore direttopřímý pokračovatel

režírovat: Il film fu diretto da...Film režíroval...

řídit: La polizia dirige il traffico.Dopravu řídí policie.

třída: classe dirigente/operaiavládnoucí/dělnická třída

režie: sotto la direzione di q, diretto/-a da qpřen. v režii koho

diretto: superiore direttopřímý nadřízený