Hlavní obsah

diretta

Vyskytuje se v

coltivatore: coltivatore direttopřímý pěstitel

diretto: superiore direttopřímý nadřízený

discorso: discorso diretto/indirettopřímá/nepřímá řeč

emissione: emissione direttapřímý přenos

illuminazione: illuminazione (in)diretta(ne)přímé osvětlení

imposta: imposta diretta/indirettapřímá/nepřímá daň

proporzionalità: mat. proporzionalità diretta/inversapřímá/nepřímá úměrnost

selezione: telecom. selezione direttapřímá provolba

telecronaca: telecronaca direttapřímý přenos

trasmettere: trasmettere in diretta/in differitavysílat živě/ze záznamu

daň: imposte dirette/indirettepřímé/nepřímé daně

přenos: (trasmissione in) diretta přímý přenos

přímý: discorso direttoling. přímá řeč

řeč: discorso direttoling. přímá řeč

úměra: proporzione diretta/inversamat. přímá/nepřímá úměra

volba: elezioni nazionali/anticipate/dirette/ generalicelostátní/předčasné/přímé/všeobecné volby

vstřik: iniezione direttapřímý vstřik paliva

vysílání: in diretta, dal vivo, livev živém vysílání

živě: trasmettere in direttavysílat živě

živý: trasmissione in direttaživé vysílání

mířit: Dove siete diretti?, Dove state andando?Kam míříte?

namířit: Dove siete diretti?, Dove vi state dirigendo?Kam máte namířeno?

pokračovatel: continuatore direttopřímý pokračovatel

režírovat: Il film fu diretto da...Film režíroval...

režie: sotto la direzione di q, diretto/-a da qpřen. v režii koho

diretta: in direttav přímém přenosu, naživo, živě vysílat