Hlavní obsah

dirigente

Přídavné jméno rod mužský/ženský

Podstatné jméno mužské/ženské

Vyskytuje se v

classe: classe media/operaia/borghese/politica/dirigentestřední/dělnická/měšťanská/politická/vládnoucí třída

coltivatore: coltivatore direttopřímý pěstitel

diretto: superiore direttopřímý nadřízený

direttore: dirigent (orchestru)direttore (d'orchestra)

dirigere: sport dirigere un incontropískat/řídit zápas jako rozhodčí

discorso: discorso diretto/indirettopřímá/nepřímá řeč

orchestra: dirigentdirettore d'orchestra

přímý: discorso direttoling. přímá řeč

řeč: discorso direttoling. přímá řeč

namířit: Dove siete diretti?, Dove vi state dirigendo?Kam máte namířeno?

pokračovatel: continuatore direttopřímý pokračovatel

režírovat: Il film fu diretto da...Film režíroval...

řídit: La polizia dirige il traffico.Dopravu řídí policie.

třída: classe dirigente/operaiavládnoucí/dělnická třída

režie: sotto la direzione di q, diretto/-a da qpřen. v režii koho

dirigente: classe dirigentevládnoucí třída