Hlavní obsah

třída

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (v hierarchii ap.) classe f(kategorie) categoria f
  2. (zařazení) classe f(mezi dvěma mezemi) fascia f(kvality též) categoria fJe to třída!Ha classe!, (machr ap.) È bravissimo/-a!první/turistická třída v letadle ap.prima classe/classe economica
  3. expr.(vynikající člověk) fuoriclasse m/f, asso m
  4. (školní) classe f, anno mDo které chodíš třídy?Che classe frequenti?
  5. (žáci) classe f
  6. (učebna) classe f, aula f
  7. (spol. vrstva) classe f, ceto mvládnoucí/dělnická třídaclasse f dirigente/operaiastřední třídala borghesia f

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

dělnický: dělnická třídaclasse operaia/lavoratrice

druhý: cestovat druhou třídouviaggiare in seconda classe

hlavní: hlavní silnice/třídastrada /via principale

předseda: předseda třídycapoclasse

silnice: silnice první třídy(strada) statale

střední: střední třída obyvatelstvaclasse media

třetí: cestovat třetí třídouviaggiare in terza classe

turistický: turistická třídaclasse turistica

cabina: kajuta první/druhé třídycabina di prima/seconda classe

ceto: dělnická třídaceto operaio

classe: střední/dělnická/měšťanská/politická/vládnoucí třídaclasse media/operaia/borghese/politica/dirigente

dirigente: vládnoucí třídaclasse dirigente

maschile: chlapecká škola/třídascuola/classe maschile

misto: smíšená třída/školaclasse/scuola mista

operaio: dělnická třídaclasse operaia

prima: cestovat první třídouviaggiare in prima

reddito: příjmová třída/skupinafascia di reddito

stipendio: platová třída/skupinaclasse di stipendio

turismo: turistická třídaclasse turismo

lavoratore: dělnická třídaclasse lavoratrice

quinto: Chodí do páté (třídy).Frequenta la quinta (classe).

superare: Ve třídě je více než 30 žáků.La classe supera i 30 alunni.

třída: první/turistická třída v letadle ap.prima classe/classe economica