Hlavní obsah

identificare

Tranzitivní sloveso

  1. q identifikovat, (roz)pozn(áv)at koho
  2. q/qc určit, zjistit, označit koho/coidentificare q (come) il colpevoleoznačit koho za viníkaidentificare qzjistit čí identitu
  3. qc con qc ztotožňovat si co s čím