Hlavní obsah

conoscere

Tranzitivní sloveso

  1. q/qc znát koho/co, umět co obsah ap.Non conosce la matematica/il francese.Neumí matematiku/francouzsky.Lo conosco di persona/vista.Znám ho osobně/od vidění.
  2. (arrivare a) conoscere q/qc poznat koho/cofar conoscere qc a qseznámit, obeznámit koho s čímfarsi conoscereprojevit se, ukázat se povahově, proslavit se, udělat si jméno, vybudovat si pověst i iron.

Vyskytuje se v

conosciuto: ben/molto conosciutodobře/obecně známý

frontiera: non conoscere frontiereneznat meze

notoriamente: notoriamente conosciutonotoricky známý

venire: venire a sapere/conoscere qczjistit, dozvědět se co

colui: Conosci colui che...?Znáš toho, kdo...?

conoscersi: Non ci conosciamo.Neznáme se.

di: Lo conosco di nome.Znám ho podle jména.

qualcuno: Conosci qualcuno dei suoi amici?Znáš některého z jeho přátel?

quanto: Quanto più lo conosco, tanto meno mi piace.Čím víc ho znám, tím míň se mi líbí.

superficialmente: Lo conosco solo superficialmente.Znám ho jen zběžně.

tasca: conoscere qc come le proprie tascheznát co jako vlastní boty

důvěrně: znát koho důvěrněconoscere intimamente q

vidění: znát koho (jen) od viděníconoscere q (soltanto) di vista

známost: vejít ve známostdiventare conosciuto/-a, najevo venire fuori

známý: nejznámějšíil più conosciuto

anglicky: Mluvíte/Umíte anglicky?Parla inglese?/Conosce l'inglese?

hranice: Jeho ambice neznají hranic.La sua ambizione non conosce limiti/è senza limiti.

jestlipak: Jestlipak se znáte?(Che) per caso vi conoscete?

moc: Znám ho moc let.Lo conosco da molti anni.

najednou: A najednou mě neznáš.E ora non mi conosci.

se, si: Neznáme se.Non ci conosciamo.

sebe: Poznej sám sebe.Conosci te stesso.

známý: známé prostředíambiente conosciuto

známý: Je známo, že ...È ben conosciuto che ...

znát: Neznám cestu.Non conosco la strada.

znát: Znám je jen od vidění.Li conosco solo di vista.

znát se: Známe se ze školy.Ci conosciamo dai tempi della scuola.

chodit: Umí v tom chodit.La sa lunga., Conosce i trucchi del mestiere.

nouze: V nouzi poznáš přítele.Nelle sventure si vede/conosce l'amico.