Hlavní obsah

conosciuto

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

conosciuto: ben/molto conosciutodobře/obecně známý

frontiera: non conoscere frontiereneznat meze

notoriamente: notoriamente conosciutonotoricky známý

venire: venire a sapere/conoscere qczjistit, dozvědět se co

colui: Conosci colui che...?Znáš toho, kdo...?

conoscersi: Non ci conosciamo.Neznáme se.

di: Lo conosco di nome.Znám ho podle jména.

qualcuno: Conosci qualcuno dei suoi amici?Znáš některého z jeho přátel?

quanto: Quanto più lo conosco, tanto meno mi piace.Čím víc ho znám, tím míň se mi líbí.

superficialmente: Lo conosco solo superficialmente.Znám ho jen zběžně.

tasca: conoscere qc come le proprie tascheznát co jako vlastní boty

důvěrně: conoscere intimamente qznát koho důvěrně

vidění: conoscere q (soltanto) di vistaznát koho (jen) od vidění

známost: diventare conosciuto/-a, najevo venire fuorivejít ve známost

známý: il più conosciutonejznámější

anglicky: Parla inglese?/Conosce l'inglese?Mluvíte/Umíte anglicky?

hranice: La sua ambizione non conosce limiti/è senza limiti.Jeho ambice neznají hranic.

jestlipak: (Che) per caso vi conoscete?Jestlipak se znáte?

moc: Lo conosco da molti anni.Znám ho moc let.

najednou: E ora non mi conosci.A najednou mě neznáš.

poznat: Si sono conosciuti al lavoro.Poznali se v práci.

se, si: Non ci conosciamo.Neznáme se.

sebe: Conosci te stesso.Poznej sám sebe.

znát: Non conosco la strada.Neznám cestu.

znát se: Ci conosciamo dai tempi della scuola.Známe se ze školy.

chodit: La sa lunga., Conosce i trucchi del mestiere.Umí v tom chodit.

nouze: Nelle sventure si vede/conosce l'amico.V nouzi poznáš přítele.

conoscere: (arrivare a) conoscereq/qc poznat koho/co