Hlavní obsah

conoscersi

Vyskytuje se v

conosciuto: ben/molto conosciutodobře/obecně známý

notoriamente: notoriamente conosciutonotoricky známý

colui: Conosci colui che...?Znáš toho, kdo...?

conoscere: Non conosce la matematica/il francese.Neumí matematiku/francouzsky.

conoscere: Lo conosco di persona/vista.Znám ho osobně/od vidění.

di: Lo conosco di nome.Znám ho podle jména.

qualcuno: Conosci qualcuno dei suoi amici?Znáš některého z jeho přátel?

quanto: Quanto più lo conosco, tanto meno mi piace.Čím víc ho znám, tím míň se mi líbí.

superficialmente: Lo conosco solo superficialmente.Znám ho jen zběžně.

poznat: poznat se vzájemně(arrivare a) conoscersi

známost: vejít ve známostdiventare conosciuto/-a, najevo venire fuori

známý: nejznámějšíil più conosciuto

anglicky: Mluvíte/Umíte anglicky?Parla inglese?/Conosce l'inglese?

hranice: Jeho ambice neznají hranic.La sua ambizione non conosce limiti/è senza limiti.

jestlipak: Jestlipak se znáte?(Che) per caso vi conoscete?

moc: Znám ho moc let.Lo conosco da molti anni.

najednou: A najednou mě neznáš.E ora non mi conosci.

poznat: Chtěl bych tě lépe poznat.Vorrei conoscerti meglio.

poznat: Poznali se v práci.Si sono conosciuti al lavoro.

se, si: Neznáme se.Non ci conosciamo.

sebe: Poznej sám sebe.Conosci te stesso.

známý: známé prostředíambiente conosciuto

známý: Je známo, že ...È ben conosciuto che ...

znát: Neznám cestu.Non conosco la strada.

znát: Znám je jen od vidění.Li conosco solo di vista.

znát se: Známe se ze školy.Ci conosciamo dai tempi della scuola.

chodit: Umí v tom chodit.La sa lunga., Conosce i trucchi del mestiere.

nouze: V nouzi poznáš přítele.Nelle sventure si vede/conosce l'amico.