Hlavní obsah

insieme

Příslovce

  1. a q spolu, společně s kýmQuei colori stanno bene insieme.Ty barvy spolu ladí/se k sobě hodí.Sono partiti insieme al padre.Odjeli spolu s otcem.È arrivato insieme a me.Přišel zároveň se mnou.
  2. vzájemně
  3. současně, zarázFaceva troppe cose insieme.Dělal moc věcí zaráz.
  4. dohromadystare insiemedržet pohromadě dům ap.

Vyskytuje se v

andare: andare insiemehodit se k sobě, ladit barvy ap., slučovat se, jít dohromady principy ap.

mettere: mettere insiemesestavit, dát dohromady, sjednotit, shromáždit

mettersi: mettersi (insieme) con qdát se dohromady s kým partneři ap.

partizione: partizione di un insiemerozdělení celku

tenere: tenere insiemei přen. držet pohromadě

unire: unire insieme qc con qcspojit co s čím

vivere: vivere insiemežít spolu

abitare: Abitano insieme.Bydlí spolu.

celek: v celkuin un pezzo, jako celek nell'insieme, nel suo insieme

dohromady: jít dohromady barvy ap.andare bene insieme

jít: jít k sobě hodit seandare bene insieme

naráz: dělat příliš věcí narázfare troppe cose insieme

oběd: (za)jít (spolu) na obědandare a pranzo insieme

pohromadě: držet pohromaděčásti ap. tenere insieme, o rodině restare unito/-a

spolu: Chodíme spolu. partneřiStiamo insieme.

chodit: Chodí spolu. milenci ap.Escono insieme.

ladit: Ty barvy spolu hezky ladí.Quei colori si intonano/stanno bene insieme.

mluvit: Mluvili jsme spolu o tom.Ne abbiamo parlato insieme.

najednou: Nemůžeme tam jít všichni najednou.Non possiamo andarci tutti insieme.

pasovat: Ty barvy k sobě nepasují.I colori non stanno bene insieme.

strávit: Strávili spolu celý den.Hanno trascorso tutta la giornata insieme.

trávit: Všechen čas trávili spolu.Hanno trascorso tutto il tempo insieme.

provaz: táhnout za jeden provazagire uniti, spojit se mettersi insieme