Hlavní obsah

insieme

Příslovce

  1. a q spolu, společně s kýmQuei colori stanno bene insieme.Ty barvy spolu ladí/se k sobě hodí.Sono partiti insieme al padre.Odjeli spolu s otcem.È arrivato insieme a me.Přišel zároveň se mnou.
  2. vzájemně
  3. současně, zarázFaceva troppe cose insieme.Dělal moc věcí zaráz.
  4. dohromadystare insiemedržet pohromadě dům ap.

Vyskytuje se v

andare: andare insiemehodit se k sobě, ladit barvy ap., slučovat se, jít dohromady principy ap.

mettere: mettere insiemesestavit, dát dohromady, sjednotit, shromáždit

mettersi: mettersi (insieme) con qdát se dohromady s kým partneři ap.

partizione: partizione di un insiemerozdělení celku

tenere: tenere insiemei přen. držet pohromadě

unire: unire insieme qc con qcspojit co s čím

vivere: vivere insiemežít spolu

abitare: Abitano insieme.Bydlí spolu.

celek: in un pezzo, jako celek nell'insieme, nel suo insiemev celku

dohromady: andare bene insiemejít dohromady barvy ap.

jít: andare bene insiemejít k sobě hodit se

naráz: fare troppe cose insiemedělat příliš věcí naráz

oběd: andare a pranzo insieme(za)jít (spolu) na oběd

pohromadě: části ap. tenere insieme, o rodině restare unito/-adržet pohromadě

spolu: Stiamo insieme.Chodíme spolu. partneři

chodit: Escono insieme.Chodí spolu. milenci ap.

ladit: Quei colori si intonano/stanno bene insieme.Ty barvy spolu hezky ladí.

mluvit: Ne abbiamo parlato insieme.Mluvili jsme spolu o tom.

najednou: Non possiamo andarci tutti insieme.Nemůžeme tam jít všichni najednou.

pasovat: I colori non stanno bene insieme.Ty barvy k sobě nepasují.

strávit: Hanno trascorso tutta la giornata insieme.Strávili spolu celý den.

trávit: Hanno trascorso tutto il tempo insieme.Všechen čas trávili spolu.

provaz: agire uniti, spojit se mettersi insiemetáhnout za jeden provaz

insieme: stare insiemedržet pohromadě dům ap.