Hlavní obsah

arrivato

Vyskytuje se v

conoscere: (arrivare a) conoscereq/qc poznat koho/co

arrivato: nuovo arrivatonově příchozí, nováček

arrivo: arrivo in ritardopozdní příchod

compromesso: venire/arrivare a un compromessodosáhnout kompromisu

meta: arrivare alla metadosáhnout cíle

partenza: tabellone delle partenze e arrivitabule příjezdů a odjezdů

posta: posta in arrivo/partenzadošlá/odchozí pošta

punto: arrivare a un punto mortouvíznout na mrtvém bodě

puntuale: arrivare puntualepřijít přesně (včas)

salvo: arrivare sano e salvov pořádku dorazit

successo: arrivare al successo, riscuotere successozaznamenat úspěch

tabellone: tabellone arrivi e partenzetabule příjezdů a odjezdů vlaku

traguardo: arrivare/giungere al traguardodojít/dorazit do cíle

brutto: È arrivata in un brutto momento.Přišla nevhod/ve špatný okamžik.

certo: Certi sono arrivati, altri no.Někdo přišel, někdo ne.

che: Dubito che arrivi.Pochybuji, že přijede.

essere: Non è ancora arrivato.Ještě nepřijel.

giusto: arrivare giusto in tempopřijít právě včas

impiegare: Quanto ci impieghi per arrivare a...Jak dlouho (ti) to trvá do..., Jak dlouho (ti) zabere cesta do...?

insieme: È arrivato insieme a me.Přišel zároveň se mnou.

ipotizzare: Ipotizziamo che arriverà tardi.Předpokládejme, že přijede pozdě.

messaggiare: Messaggiami appena arrivi.Hned jak přijedeš, napiš mi zprávu.

mettere: Ci mette tre ore per arrivare.Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.

posizione: È arrivato in prima posizione.Přijel na prvním místě.

posto: È arrivato al secondo posto.Přijel do cíle na druhém místě.

probabilmente: Arriverà probabilmente domani.Přijede asi zítra.

proprio: È arrivato proprio adesso.Právě přišel.

qui: Sono arrivati fin qui.Došli až sem.

ritardo: Arrivi in ritardo.Jdeš pozdě., Máš zpoždění.

sotto: Siamo arrivati sotto Natale.Přijeli jsme těsně před Vánoci.

cicogna: È arrivata la cicogna.Přiletěl čáp. narodilo se dítě

frutta: (arrivare) alla frutta(přijet) příliš pozdě s křížkem po funuse

arrivare: arrivare in orariodorazit načas