Hlavní obsah

giusto

Příslovce

  1. správně
  2. právěarrivare giusto in tempopřijít právě včas
  3. teprveAvrà giusto vent'anni.Bude mít teprve dvacet let.

Vyskytuje se v

convolare: convolare a (giuste) nozzepraštit do toho, vzít se, oženit se

causa: dir. giusta causaoprávněný důvod

causa: licenziamento senza giusta causaneoprávněné propuštění ze zaměstnání

imboccare: imboccare la via giustadát se správnou cestou

direzione: prendere la giusta direzionevydat se správným směrem

infilare: infilare la risposta giustatrefit správnou odpověď

parere: Mi pare giusto.Podle mě je to spravedlivé.

binario: essere sul binario giustobýt na správném místě při správné souhře okolností

míra: dá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.non dare/mettere la giusta quantità

pravý: ten pravý/ta pravá partnerla persona giusta

spravedlivý: spravedlivý soudprocesso giusto

správně: udělat co správněfare qc in modo giusto

správný: správná odpověďrisposta corretta/giusta

vyčkávat: vyčkávat na správný okamžikaspettare il momento giusto

vystihnout: vystihnout ten správný okamžikcogliere il momento giusto

čekat: Čekám na vhodnou příležitost.Aspetto l'occasione giusta.

pravý: v pravý časal momento giusto

příhodný: čekat na příhodný okamžikaspettare il momento opportuno/giusto

sednout: Ta práce jí sedne.Quel lavoro è la cosa giusta per lei.

shrnout: Jen abych to shrnul...Giusto per riepilogare...

správně: Správně! správná odpověďCorretto!, Giusto!

správný: najít to správné slovotrovare la parola giusta

správný: udělat správné rozhodnutíprendere la giusta decisione

taktika: zvolit správnou taktikuscegliere la tattica giusta

cesta: zlatá střední cestaaurea mediocritas, giusto mezzo

nakročit: přen. mít nakročeno k čemu být na dobré cestěessere sulla strada giusta per fare qc

našlápnout: mít našlápnuto k čemu být na dobré cestěessere sulla strada giusta per fare qc

střední: zlatá střední cestail giusto mezzo, aurea mediocritas

vykročit: vykročit správnou/špatnou nohoupartire col piede giusto/sbagliato

za: vzít co za správný konecprendere qc per il verso giusto

zadělat: mít zaděláno na coessere sulla buona/giusta strada per qc, získat ap. stare per ottenere/ricevere

zlatý: zlatá střední cestail giusto mezzo