Hlavní obsah

salvo

Předložka

  • q/qc kromě, až na, vyjma kohosalvo che/se (non) ...pokud ne ..., ledaže by ...salvo indicazione contraria, salvo diversa indicazionenebude-li uvedeno jinak

Vyskytuje se v

apparenza: salvare le apparenzened(áv)at navenek nic znát potíže ap.

apparenza: per salvare l'apparenzaaby se neřeklo

cartuccia: mil. cartuccia a salveslepý náboj

errore: salvo errore ...pokud se nemýlím ...

filo: Si è salvato per un filo.Zachránil se o chlup.

imprevisto: salvo imprevistipokud se nic nepředvídaného nestane, pokud mi do toho nic nevleze

match point: salvare un match pointodvrátit mečbol

mettersi: mettersi in salvodostat se do bezpečí

porre: porre in salvozachránit

porsi: porsi in salvozachránit se, dostat se do bezpečí

salva: a salve(se) slepými (náboji) nabitý

salva: cartuccia a salveslepý náboj

salva: sparare a salvestřílet slepými, střílet salvami

salva: salva di applausibouřlivý potlesk

sano: sano e salvov pořádku, živ a zdráv bez újmy ap.

uscire: uscire sano e salvo da qcvyváznout bez újmy z čeho

miracolo: Si sono salvati per miracolo.Zachránili se (jen) zázrakem.

potere: Si salvi chi può!Zachraň se kdo můžeš!

salvarsi: Si salvi chi può!Zachraň se kdo můžeš!

avvisato: Uomo avvisato, mezzo salvato.Kdo je připraven, není překvapen.

pelle: salvare la pellezachránit si kůži

salvare: salvare la facciazachovat si tvář

salvare: salvare la pellezachránit si krk/kůži

bezpečí: být v bezpečíessere al sicuro, essere in salvo

bezpečně: bezpečně dorazit (na místo)arrivare sano e salvo

dostat se: dostat se do bezpečímettersi al sicuro/in salvo

munice: slepá/ostrá municemunizioni a salve/a palla

náboj: slepý nábojcartuccia a salve

patrona: ostrá/slepá patronacartuccia a pallini/a salve

pokud: pokud není uvedeno jinaksalvo indicazione contraria, salvo diversa indicazione

slepý: slepá municemunizioni a salve

výjimka: s výjimkou koho/čehocon eccezione di q/qc, eccetto q/qc, salvo q/qc

výjimka: až na pár výjimeksalvo poche eccezioni

vyváznout: vyváznout bez újmy/zraněníuscire illeso/salvo

život: zachránit komu životsalvare la vita a q

být: Je živ a zdráv.È sano e salvo.

komplikace: pokud nenastanou komplikacesalvo complicazioni

na: Až na pár chyb bylo vše správně.Salvo alcuni errori era tutto corretto.

prolézt: U zkoušek prolezl jen tak tak.Agli esami si era salvato per poco.

před, přede: Zachránili je před vyhynutím.Gli hanno salvati dall'estinzione.

salva: salva smíchuscoppio di risa

krk: zachránit si krksalvarsi la pelle

sucho: být v suchuv bezpečí ap. essere al sicuro, essere sano e salvo, zařízený, pořádku ap. essere (tutto) a posto

tvář: zachovat si/ztratit tvářsalvare/perdere la faccia