Hlavní obsah

salvo

Předložka

  • q/qc kromě, až na, vyjma kohosalvo che/se (non) ...pokud ne ..., ledaže by ...salvo indicazione contraria, salvo diversa indicazionenebude-li uvedeno jinak

Vyskytuje se v

apparenza: salvare le apparenzened(áv)at navenek nic znát potíže ap.

cartuccia: mil. cartuccia a salveslepý náboj

errore: salvo errore ...pokud se nemýlím ...

filo: Si è salvato per un filo.Zachránil se o chlup.

imprevisto: salvo imprevistipokud se nic nepředvídaného nestane, pokud mi do toho nic nevleze

match point: salvare un match pointodvrátit mečbol

mettersi: mettersi in salvodostat se do bezpečí

porre: porre in salvozachránit

porsi: porsi in salvozachránit se, dostat se do bezpečí

salva: a salve(se) slepými (náboji) nabitý

salvo: arrivare sano e salvov pořádku dorazit

sano: sano e salvov pořádku, živ a zdráv bez újmy ap.

uscire: uscire sano e salvo da qcvyváznout bez újmy z čeho

miracolo: Si sono salvati per miracolo.Zachránili se (jen) zázrakem.

potere: Si salvi chi può!Zachraň se kdo můžeš!

salvarsi: Si salvi chi può!Zachraň se kdo můžeš!

avvisato: Uomo avvisato, mezzo salvato.Kdo je připraven, není překvapen.

pelle: salvare la pellezachránit si kůži

bezpečí: essere al sicuro, essere in salvobýt v bezpečí

bezpečně: arrivare sano e salvobezpečně dorazit (na místo)

dostat se: mettersi al sicuro/in salvodostat se do bezpečí

munice: munizioni a salve/a pallaslepá/ostrá munice

náboj: cartuccia a salveslepý náboj

patrona: cartuccia a pallini/a salveostrá/slepá patrona

pokud: salvo indicazione contraria, salvo diversa indicazionepokud není uvedeno jinak

slepý: munizioni a salveslepá munice

výjimka: con eccezione di q/qc, eccetto q/qc, salvo q/qcs výjimkou koho/čeho

vyváznout: uscire illeso/salvovyváznout bez újmy/zranění

život: salvare la vita a qzachránit komu život

být: È sano e salvo.Je živ a zdráv.

komplikace: salvo complicazionipokud nenastanou komplikace

na: Salvo alcuni errori era tutto corretto.Až na pár chyb bylo vše správně.

prolézt: Agli esami si era salvato per poco.U zkoušek prolezl jen tak tak.

před, přede: Gli hanno salvati dall'estinzione.Zachránili je před vyhynutím.

sucho: v bezpečí ap. essere al sicuro, essere sano e salvo, zařízený, pořádku ap. essere (tutto) a postobýt v suchu

tvář: salvare/perdere la facciazachovat si/ztratit tvář

salvare: salvare la facciazachovat si tvář