Hlavní obsah

avvisato

Vyskytuje se v

avviso: avviso economico/pubblicitariokomerční sdělení v tisku ap.

garanzia: dir. avviso/informazione di garanziaoznámení (dotčené osobě), že případ se vyšetřuje

utente: avviso agli utentiupozornění pro uživatele

avvisato: Uomo avvisato, mezzo salvato.Kdo je připraven, není překvapen.

avízo: dare un avviso a q, varovat ap. hovor. fare una soffiata a qdát avízo komu

mínění: a mio avviso/parere ..., secondo me ...podle mého mínění ...

názor: secondo la mia opinione, a mio giudizio/avvisopodle mého názoru

odvolání: fino a nuovo avvisoaž do odvolání

vibrační: avviso a vibrazionevibrační vyzvánění telefonu

vyzvánění: (avviso a) vibrazionevibrační vyzvánění

vyrozumět: Sarete avvisati per iscritto.Budete vyrozuměni písemně.