Hlavní obsah

errore

Podstatné jméno mužské

  1. chyba, omylper erroreomylemfare un erroreudělat chybu, zmýlit sesalvo errore ...pokud se nemýlím ...errore di stampatisková chybaerrore d'ortografiapravopisná chybaerrore di calcolopočetní chyba
  2. poklesek, provinění menšíerrori di gioventùhříchy mládí
  3. chyba, odchylka
  4. pochybení, omylerrore giudiziariojustiční omyl, pochybení souduerrore di fattofaktický omyl

Vyskytuje se v

battitura: errore di battiturapřeklep

commettere: commettere un errorechybovat, udělat chybu

concettuale: errore concettualekoncepční chyba

forma: errori di formastylistické chyby

grammatica: errore di grammaticagramatická chyba

grave: un grave errorevelká chyba

indurre: indurre q in tentazione/erroreuvést koho v pokušení/omyl

intenzionale: errore intenzionaleúmyslná chyba

madornale: errore madornaleohromná chyba

massiccio: errore massicciohrubá chyba, hrubka

ortografia: errori di ortografiapravopisné chyby

ortografico: errore ortograficopravopisná chyba

pieno: pieno di erroriplný chyb

principiante: errore da principiantezačátečnická chyba

stampa: errore di stampatisková chyba

tipografico: errore tipograficotisková chyba

troppo: troppi erroripříliš mnoho chyb

umano: errore umanoselhání lidského faktoru

valutazione: errore di valutazionechybný úsudek

abbondare: Qui gli errori abbondano.Je tady spousta chyb.

ammettere: ammettere il proprio errorepřipustit vlastní chybu

brulicare: Quel testo brulica di errori.Ten text se hemží chybami.

chiamare: Un errore chiama l'altro.Jedna chyba vyvolává druhou.

infilare: infilare un errore dopo l'altrosekat jednu chybu za druhou

sapere: Non sa scrivere una lettera senza errori.Neumí napsat ani jeden dopis bez chyb.

prospettiva: errore di prospettivašpatné odhadnutí (situace)

gramatický: errore grammaticalegramatická chyba

hrubý: errore grossolanohrubá chyba

chyba: errore di ortografiapravopisná chyba

justiční: errore giudiziariojustiční omyl

omyl: sbagliarsi, essere in errorebýt na omylu ohledně koho/čeho

pravopisný: errore di ortografiapravopisná chyba

selhání: errore umanoselhání lidského faktoru

školácký: errore elementareškolácká chyba

uvést: indurre in errore quvést v omyl koho

věcný: errore nei fattivěcná chyba

výpočet: errore di calcolochyba ve výpočtu

výpočetní: errore computazionalevýpočetní chyba

na: Salvo alcuni errori era tutto corretto.Až na pár chyb bylo vše správně.

napravit: Ha corretto il suo errore.Napravil svoji chybu.

nasekat: Ha infilato un errore dopo l'altro.Nasekal jednu chybu za druhou.

nepozornost: errore dovuto alla disattenzionechyba z nepozornosti

opakovat: Ripete gli stessi errori.Opakuje stejné chyby.

udělat: Hai fatto un errore.Udělal jsi chybu.

způsobit: Fu causato da un errore ...Bylo to způsobeno chybou ...

errore: per erroreomylem