Hlavní obsah

abbondare

Vyskytuje se v

abbondante: raccolto abbondantehojná úroda

abbondante: seno abbondantebujné poprsí

abbondante: abbondante di colorihýřící barvami

pasto: pasto abbondantevydatné jídlo

poprsí: bujné poprsíseno abbondante

hojně: Tato zvířata se hojně vyskytují v...Questi animali abbondano in...

hýřit: Trh hýří barvami.Il mercato abbonda di colori vividi.

rojit se: Rojí se spekulace, že...Abbondano le congetture che...