Hlavní obsah

abbondante

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  1. hojný, vydatnýraccolto abbondantehojná úrodaseno abbondantebujné poprsí
  2. di/in qc oplývající čím, bohatý na coabbondante di colorihýřící barvami

Vyskytuje se v

pasto: pasto abbondantevydatné jídlo

abbondare: Qui gli errori abbondano.Je tady spousta chyb.

abbondare: Abbonda in complimenti.Nešetří poklonami.

poprsí: bujné poprsíseno abbondante

hojně: Tato zvířata se hojně vyskytují v...Questi animali abbondano in...

hýřit: Trh hýří barvami.Il mercato abbonda di colori vividi.

rojit se: Rojí se spekulace, že...Abbondano le congetture che...