Hlavní obsah

brutto

Přídavné jméno

  1. škaredý, ošklivý, hnusný, nehezkýOggi fa brutto tempo.Dnes je škaredě.uomo bruttoopičák, nehezký mužbrutta come la famevelmi ošklivá, škaredá jak nocbrutto odorepuch, smradmare bruttorozbouřené moředi bruttoošklivě, škaredě se dívat ap., těžce, drsně intenzivně
  2. špatný, nevhodný, nepříjemnýÈ arrivata in un brutto momento.Přišla nevhod/ve špatný okamžik.Non voglio fare una brutta figura.Nechci udělat špatný dojem.
  3. zlý, ošklivý závažnýhovor. brutto malezákeřná choroba, rakovina

Vyskytuje se v

hrubý: hrubá verze textu ap.abbozzo , brutta (copia)

káčátko: ošklivé káčátkobrutto anatroccolo

nedobrý: nedobré znameníbrutto segno

ostuda: (u)dělat ostudu komudisonorare q, ztrapnit ap. mettere q in imbarazzo, fare una brutta figura a q, fare q vergognare

ošklivě: vypadat ošklivěessere brutto, dare un'impressione brutta

předtucha: mít zlou předtuchuavere (un) brutto presentimento

překvapení: příjemné/nepříjemné překvapeníuna bella/brutta sorpresa

špatný: špatné počasímaltempo , brutto tempo

tušení: zlé/neblahé tušeníbrutto/cattivo presentimento

zlý: zlé znameníbrutto segno

zvuk: mít dobrý/špatný zvuk renoméavere una reputazione buona/brutta

kazit se: Kazí se počasí.Il tempo peggiora/volge al brutto.

obrátit se: obrátit se k horšímuprendere una brutta piega

škaredě: Dnes je škaredě.Oggi fa brutto tempo.

škaredý: škaredé počasíbrutto tempo

zpráva: Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.Ho una buona/brutta notizia per te.

bouda: (u)šít boudu na kohofarla sporca a q, fare un brutto tiro, giocare un brutto scherzo a q, narafičit to ap. incastrare q

šikmý: dostat se na šikmou plochuprendere una brutta china

ukázat se: ukázat se v dobrém/špatném světlefare una bella/brutta figura

abitudine: zlozvykbrutta abitudine

brutta: nanečisto napsat ap.in brutta

brutto: opičák, nehezký mužuomo brutto

copia: koncept, hrubá verze textu, přen. podobná osoba avšak s jinými vlastnostmibrutta copia

figura: udělat ostudu, znemožnit sefare una brutta figura

presentimento: zlé tušení, zlá předtuchabrutto/cattivo presentimento

girare: Kolují o něm strašné zvěsti.Girano brutte voci su di lui.

impiccio: Jsme v pěkné bryndě!Siamo in un brutto impiccio!

volgere: Horší se počasí.Il tempo volge al brutto.

china: přen. šikmá plocha nebezpečná situace, neblahý spád/vývoj událostíbrutta china

strega: být škaredá jako nocessere brutta come una strega

tiro: udělat podraz, ušít boudu na kohofare/giocare un brutto tiro a q