Hlavní obsah

brutta

Vyskytuje se v

hrubý: hrubá verze textu ap.abbozzo , brutta (copia)

káčátko: ošklivé káčátkobrutto anatroccolo

nedobrý: nedobré znameníbrutto segno

ostuda: (u)dělat ostudu komudisonorare q, ztrapnit ap. mettere q in imbarazzo, fare una brutta figura a q, fare q vergognare

ošklivě: vypadat ošklivěessere brutto, dare un'impressione brutta

předtucha: mít zlou předtuchuavere (un) brutto presentimento

překvapení: příjemné/nepříjemné překvapeníuna bella/brutta sorpresa

špatný: špatné počasímaltempo , brutto tempo

špatný: za špatného počasícon il brutto tempo , v případě in caso di maltempo

špatný: špatné zprávybrutte notizie

tušení: zlé/neblahé tušeníbrutto/cattivo presentimento

zlý: zlé znameníbrutto segno

zvuk: mít dobrý/špatný zvuk renoméavere una reputazione buona/brutta

kazit se: Kazí se počasí.Il tempo peggiora/volge al brutto.

škaredě: Dnes je škaredě.Oggi fa brutto tempo.

škaredě: Vypadá to škaredě. není to pěknéSembra brutto., Ha un aspetto brutto.

škaredý: škaredé počasíbrutto tempo

zpráva: Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.Ho una buona/brutta notizia per te.

bouda: (u)šít boudu na kohofarla sporca a q, fare un brutto tiro a q

obrátit se: obrátit se k horšímuprendere una brutta piega

šikmý: dostat se na šikmou plochuprendere una brutta china

ukázat se: ukázat se v dobrém/špatném světlefare una bella/brutta figura

abitudine: brutta abitudinezlozvyk

brutto: uomo bruttoopičák, nehezký muž

brutto: brutta come la famevelmi ošklivá, škaredá jak noc

brutto: brutto odorepuch, smrad

brutto: mare bruttorozbouřené moře

brutto: di bruttoošklivě, škaredě se dívat ap., těžce, drsně intenzivně

brutto: hovor. brutto malezákeřná choroba, rakovina

copia: brutta copiakoncept, hrubá verze textu, přen. podobná osoba avšak s jinými vlastnostmi

figura: fare una brutta figuraudělat ostudu, znemožnit se

presentimento: brutto/cattivo presentimentozlé tušení, zlá předtucha

brutto: Oggi fa brutto tempo.Dnes je škaredě.

brutto: È arrivata in un brutto momento.Přišla nevhod/ve špatný okamžik.

brutto: Non voglio fare una brutta figura.Nechci udělat špatný dojem.

girare: Girano brutte voci su di lui.Kolují o něm strašné zvěsti.

impiccio: Siamo in un brutto impiccio!Jsme v pěkné bryndě!

volgere: Il tempo volge al brutto.Horší se počasí.

brutto: alle bruttev nejhorším případě, při nejhorším

brutto: con le bruttebez servítek, drsně, po zlém

brutto: hovor. passarne/vederne delle brutteproží(va)t krušné chvilky, mít potíže, procházet těžkým/krušným obdobím

china: brutta chinapřen. šikmá plocha nebezpečná situace, neblahý spád/vývoj událostí

china: prendere una brutta chinadostat neblahý spád, jít s kopce, dostat se na šikmou plochu

strega: essere brutta come una stregabýt škaredá jako noc

tiro: fare/giocare un brutto tiro a qudělat podraz, ušít boudu na koho

tiro: (brutto) tiropodraz, levárna, bouda

brutto: brutto váhapeso lordo