Hlavní obsah

meta

Podstatné jméno ženské

  1. cíl, metaarrivare alla metadosáhnout cíle
  2. pětka, položení pětky do brankoviště v ragby

Vyskytuje se v

cesta: na půl cesty kama metà strada dove

napůl: rozříznout co napůltagliare qc a metà

polovička: na polovičkya metà

polovička: (moje) drahá polovičkala (mia) dolce/migliore metà

poloviční: za poloviční cenua metà prezzo

polovina: rozdělit co na polovinydividere qc a metà

polovina: v polovině zářía metà settembre

polovina: od poloviny osmdesátých letdalla metà degli anni ottanta

přehnout: přehnout co napůlpiegare qc a metà

půlka: v půlce (cesty)a metà strada

půlka: rozdělit co na půlkydividere a metà

uprostřed: uprostřed květnaa metà maggio

vpůli: vpůli červnaa metà giugno

vpůli: vpůli cestya metà strada

dorazit: Dorazili do cíle.Sono giunti alla meta.

dospět: Konečně jsme dospěli k cíli.Finalmente siamo giunti alla meta.

polovičatý: polovičaté řešenísoluzione a metà

polovina: ve druhé polovině týdnenella seconda metà della settimana

uprostřed: Jsme asi tak uprostřed cesty mezi...Siamo circa a metà strada tra...

utnout: Utnul rozhovor v půli věty.Ha interrotto il discorso a metà frase.

hotovo: S chutí do toho a půl je hotovo.Chi ben comincia è a metà dell'opera.

mést: Nové koště dobře mete.Una scopa nuova spazza bene.

půl: půl na půlfifty-fifty, metà a metà

dividere: dividere a metà(roz)půlit

dolce: dolce metàdrahá polovička partner

giugno: a metà giugnovpůli/v polovině června

metà: a metàna půl na dva rovné díly, napůl polovičatě, v půlce cesty ap.

metà: per metàna půl na dva rovné díly, z poloviny, napůl ne na 100%

metà: la sua metàjeho drahá polovička

metà: vendere qc a metà prezzoprodávat co za poloviční cenu

raggiungere: raggiungere la metadosáhnout cíle

strada: essere a metà stradabýt na půli cesty

agognare: Ha raggiunto la meta agognata.Dosáhl vytouženého cíle.

metà: Quattro è la metà di otto.Čtyři jsou polovina osmi.

metà: Siamo a metà del viaggio.Jsme v půlce cesty.

metà: Chi ben(e) comincia è alla metà dell'opera.Dobrý začátek je polovina úspěchu.