Hlavní obsah

zákon

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (právní norma) legge fpodle zákonasecondo/in seguito a la leggeporušit zákontrasgredire/violare la legge, contravvenire alla leggedodržovat zákonubbidire alla leggepostavit koho/co mimo zákonmettere fuorilegge q/qcschválit zákonapprovare una legge
  2. (vědecký) legge f(princip) principio mfyz. gravitační zákonlegge f di gravitazionefyz. Archimédův zákonprincipio m di Archimedenepsaný zákonlegge non scritta
  3. (část bible) bibl. Testamentobibl. Starý/Nový zákonil Vecchio/Nuovo Testamento

Vyskytuje se v

dědic: práv. zákonný dědic, dědic ze zákonaerede legittimo

dodržovat: dodržovat zákon(y)rispettare la legge

džungle: zákon džunglelegge della giungla

litera: litera zákonalettera della legge

mezera: práv. mezera v zákonělacuna legislativa

návrh: návrh zákonaprogetto di legge

nový: náb. Nový zákonNuovo Testamento

obejít: obejít zákoneludere la legge

podle: podle zákonaa norma di legge

předloha: předloha zákonadisegno di legge

restituční: restituční zákonlegge sulla restituzione

rovnost: rovnost před zákonemuguaglianza davanti alla legge

sbírka: práv. sbírka zákonůraccolta di leggi

schválnost: zákon schválnostilegge di Murphy

starý: bibl. Starý zákonil Vecchio Testamento

školský: školský zákonleggi sulla scuola, legislazione scolastica

zachování: (zákon) zachování energie(legge di) conservazione dell'energia

znění: ve znění zákona ...per emendamento alla legge ...

ctít: Je třeba ctít zákony.Le leggi vanno rispettate.

kritik: kritici nového zákonacoloro che criticano la nuova legge

nepsaný: Je to nepsaný zákon.È una legge non scritta.

opletačka: Měli opletačky se zákonem.Sono incorsi nei rigori della legge.

postupovat: Postupovali dle zákona.Hanno agito in conformità alla legge.

pravit: Jak praví zákon ...Come dice la legge ...

projít: Návrh zákona neprošel.La proposta di legge non è stata approvata.

zakazovat: Zákon zakazuje užívání ...La legge vieta di usare ...

abolire: zrušit zákonabolire una legge

antico: Starý zákon biblickýAntico Testamento

braccio: ruka zákonail braccio della legge

costituzionale: ústavní zákon, ústavní právo obordir. legge costituzionale

diritto: dle práva, ze zákona, právem, oprávněnědi diritto

disegno: návrh zákonadisegno di legge

domanda: zákon nabídky a poptávkyla legge della domanda e dell'offerta

erede: zákonný dědic, dědic ze zákonadir. erede legittimo

giungla: zákon džunglela legge della giungla

infrazione: překročení zákonadir. infrazione della legge

lacuna: mezera v zákonělacuna legislativa

legge: v rámci zákonanei limiti della legge

limite: v mezích zákonanei limiti della legge

mercato: zákony trhuleggi di/del mercato

modalità: zákonem předpokládané okolnostile modalità previste dalla legge

morale: morální úsudek/zákongiudizio/legge morale

naturale: přírodní zákonyleggi naturali

nome: jménem zákonain nome della legge

norma: podle zákonaa norma di legge

permettere: Zákon nedovoluje coLa legge non permette qc

principio: Archimédův zákonfis. principio di Archimede

progetto: návrh zákonadir. progetto di legge

proposta: návrh zákonaproposta di legge

schema: návrh zákonaschema di legge

scritto: psaný zákonlegge scritta

secondo: v souladu se zákonemsecondo la legge

senso: ve smyslu zákonaai sensi della legge

spiegazione: výklad zákonaspiegazione della legge

stabilire: ustanovit co v souladu se zákonemstabilire qc a norma di legge

stralcio: zkrácené znění zákonalegge stralcio

successione: dědění ze zákona/závětidir. successione legittima/testamentaria

termine: v rámci/mezích zákonaa(i) termini di legge

testamento: Starý zákonAntico/Vecchio Testamento

uguale: být si rovni před zákonemessere uguali davanti alla legge

uomo: muž zákona, právníkuomo di legge

vecchio: Starý zákon správně ital. Antico Testamentoil Vecchio Testamento

annullarsi: dva zákony, které se vylučujídue leggi che si annullano

disporre: Zákon stanovuje, že...La legge dispone che...

governare: se řídí zákonem ...è governato dalla legge ...

imporre: ...jak ukládá zákon...come impone la legge

medesimo: Sám zákon to připouští.La legge medesima lo ammette.

passare: Zákon prošel.La legge è passata.

prevedere: zákonem ukládaná povinnostobbligo previsto dalla legge

sottostare: podléhat zákonům státusottostare alle leggi dello Stato

ragione: řádně, jaksepatří, jak zákon káže silně ap.di santa ragione

rasentare: pohybovat se na hraně zákonarasentare il codice penale

zákon: podle zákonasecondo/in seguito a la legge