Hlavní obsah

accessione

Podstatné jméno ženské

  1. a qc vstup, vstoupení do čeho
  2. di qc a qc přistoupení, připojení (se), přidružení čeho k čemuaccessione alla Comunità europeavstup do Evropského společenství
  3. akcese, nabytí práva k věci nemovité se připojí věc movitá ap.
  4. přírůstek v knihovně ap.elenco delle nuove accessioniseznam nových přírůstků