Hlavní obsah

naložený

Přídavné jméno

  1. (v nálevu ap.) sott'aceto(maso) marinato/-a(v soli) salato
  2. (vůz ap.) carico/-a, caricato/-aplně naložený kamioncamion completamente carico
  3. (naladěný) jak di che umorebýt dobře/špatně naloženýessere di buon/cattivo umore

Vyskytuje se v

ocet: naložit co do octamettere qc sotto aceto

olej: (naložený) v olejisott'olio

naložit: Už jsi naložil věci do auta?Hai già caricato la roba nella macchina?

naložit: Zase jí naložili spoustu práce.L'hanno caricata di tanto lavoro di nuovo.

aceto: sott'aceto, sotto acetonaložený, nakládaný v octu

aceto: mettere qc sotto acetonaložit co do octa

olio: sott'olio(naložený) v oleji o tuňák ap.

sale: mettere qc sotto salenaložit co do soli/slaného nálevu

sottaceto: mettere qc sottacetonaložit, nakládat co do kyselého láku

sottolio: mettere qc sottolionaložit co do oleje

spirito: sotto spiritonaložený v alkoholu ovoce ap.

caricare: Hanno caricato le valigie in macchina.Naložili kufry/zavazadla do auta.

caricare: Mi ha caricato di lavoro.Naložil mi spoustu práce.

marinare: Fate marinare la carne per 24 ore.Maso na 24 hodin naložte.