Hlavní obsah

daný

Přídavné jméno

  1. (jako výchozí ap.) dato/-a(určený též) determinato/-a
  2. (uvedený, existující) dato/-a(pevně stanovený) fisso/-aDodržel dané slovo.Ha mantenuto la parola data.

Vyskytuje se v

a: dát co komudare qc a q

accavallare: dát/přehodit si nohu přes nohuaccavallare le gambe

addio: rozloučit se s kým, dát sbohem komudire addio a q

addosso: pustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komudare addosso a q

affitto: pronajmout, dát do (pro)nájmu co komudare in affitto qc a q

alcol: dát se na pití, začít pítdarsi all'alcol

ammesso: dejme tomu, že..., za předpokladu, že..., pokud...ammesso che...

ammollo: dát odmočit/namočit comettere qc in ammollo/all'ammollo

apparenza: ned(áv)at navenek nic znát potíže ap.salvare le apparenze

aria: (dát) vyvětrat co, dát na vzduch codare aria a qc

asciugare: dát schnout prádlofar asciugare il bucato

assaggio: dát ochutnat co komudare in assaggio qc a q

assetto: dát do pořádku, uklidit, uspořádat comettere in assetto qc

attaccare: dát se do řeči, zapříst hovor s kýmattaccare discorso con q

attaccarsi: uchýlit se k láhvi, dát se na pití opíjet seattaccarsi al fiasco/alla bottiglia

bagno: dát/nechat máčet/odmočitmettere/lasciare a bagno

barba: dát/nechat si narůst vousyfarsi/lasciarsi crescere la barba

bavaglio: dát roubík komu, umlčet kohomettere il bavaglio a q

beneplacito: dát souhlas komu k čemudare il beneplacito a q/qc

bigodino: dát si natáčky, natočit si vlasymettere i bigodini

bis: přidat si, dát si ještě/nášup i jídla ap.fare il bis

blocco: sjednotit se, spojit se, dát se dohromadyfare blocco

boccata: dát si šluka, potáhnout z cigaretytirare una boccata di sigaretta

botta: dát/dostat ránudare/ricevere una botta

briga: dát si (tu) práci s čím, obtěžovat se udělat codarsi/prendersi la briga di qc

buttare: dát vařit těstoviny do vroucí vodybuttare la pasta

calciare: vsítit branku, dát gólcalciare in porta/a rete

canestro: dát košfare canestro

castigo: potrestat koho, dát trest/domácí vězení komu, poslat do kouta dítě ve školemandare/mettere in castigo q

cattivo: dá(va)t špatný příkladdare il cattivo esempio

cedere: udělat místo, dát přednost komu, pustit koho ve dveřích ap., přen. ustoupit komucedere il passo

cielo: dá-li Bůh, když Bůh dá při toužebném přánívoglia il cielo

circolare: dát/nechat kolovat, poslat dokola cofar circolare qc

circolazione: dát do oběhumettere in circolazione

concesso: za předpokladu, že..., dejme tomu, že...concesso che...

congedo: rozloučit se s kým/čím a odejít, dát si odchod, odejítprender congedo da q/qc

consiglio: poradit, dát radu komudare un consiglio a q

da: dát (si) co stranoumettere qc da parte

dare: dát pryč co, zbavit se čeho prodat, darovat ap.dare via qc

dare: Má dáti/Dalil dare e l'avere

dato: za dané situace, vzhledem k situacidata la situazione

dio: Dá-li Bůh., Když dá Bůh.Se Dio vuole., Dio voglia.

dire: rozloučit se s kým/čím, dát sbohem komu/čemudire addio/arrivederci a q/qc

disparte: dát co stranoumettere in disparte q

divaricare: dát nohy od sebe, roznožitdivaricare le gambe

doccia: dát si sprchu, (o)sprchovat sefarsi/fare la doccia

dono: darovat, dát darem cofare dono di qc

dose: dát si dávkufarsi una dose

dritta: dát komu tipdare una dritta a q

enigma: dát/vyřešit hádankuproporre/risolvere un enigma

esporre: dát do výlohy zbožíesporre in vetrina

fare: dát napít komu/čemufar bere q/qc

fede: přísahat věrnost, dát (své čestné) slovogiurare fede

forno: dát do troubymettere nel forno

freccia: (za)blikat, dát směrovku/blinkr, přen. změnit směrmettere la freccia

fuga: dát se na útěkdarsi alla fuga

garbo: dát čemu fazonudare il garbo a qc

ghingheri: hodit se do gala, dát se do pucumettersi in ghingheri

glielo: dám mu toglielo darò

gol: dát/dostat gólsegnare/prendere un gol

imboccare: dát se správnou cestouimboccare la via giusta

impulso: dát impulz komudare impulso a q

inseguimento: začít pronásledovat koho/co, dát se po stopách koho/čeho, pustit se za kým/čímmettersi all'inseguimento di q/qc

la: dát (tón) A pro ladění, přen. zahájit, dát pokyn k zahájenídare il la

latte: (na)kojit koho dát mléko komudare il latte a q

lezione: dát komu za vyučenoudare una lezione a q

licenziare: okamžitě propustit koho, dát komu hodinovou výpověď z prácelicenziare q in tronco

magistrato: dát co k souduportare qc davanti al magistrato

malavita: dát se na cestu zločinudarsi alla malavita

mancia: dát/nechat číšníkovi spropitnédare/lasciare una mancia al cameriere

marcia: dát se na pochodmettersi in marcia

massimo: maximálně, (na)nejvýš víc ne, co nejvíce, co to dá o míře, intenzitě ap., nejpozději, při nejhorším když to nepůjde jinakal massimo

meglio: jak se dá, jak to jen jde, tak nějak ne zrovna nejlépealla (bell'e) meglio

mettere: ujasnit (si), vyjasnit (si) co, dát (jasně) najevo, jasně vyjádřit comettere in chiaro qc

mettersi: dát se dohromady s kým partneři ap.mettersi (insieme) con q

microonde: dát co do mikrovlnkymettere qc nel microonde

momento: aktuálně, v danou chvílial momento

mordacchia: dát komu náhubek, umlčet kohopřen. mettere la mordacchia a q

muso: dát komu přes hubudare a q un pugno sul muso

nascere: porodit, přivést na svět, přen. zrodit, dát vzniknoutfar nascere

omaggio: dát/dostat dárekfare/ricevere un omaggio

opera: dát/pustit se do dílamettersi all'opera

ordinare: dát do pořádku/poklidit pokojordinare la stanza