Hlavní obsah

animo

Podstatné jméno mužské

  1. mysl, duchpřen. dušestato d'animostav mysli, (duševní) rozpoloženíforza d'animosíla vůle, odhodlánídi buon/mal animorád/nerad
  2. úmysl, záměravere in animomít v úmyslu, hodlat, zamýšlet
  3. odvahafarsi animododat si odvahy, osmělit sedar/fare animo a qpovzbudit koho, dodat odvahy komuperdersi d'animoklesnout na mysli

Vyskytuje se v

cartone: cartone (animato)kreslený film

anima: anima gemellaspřízněná duše

animato: film animatoanimovaný film

animo: di buon/mal animorád/nerad

avere: avere in animo di fare qcmít v úmyslu dělat co

disegno: disegno animatokreslený/animovaný film

fermo: avere animo fermomít pevnou vůli

nero: anima neračerná duše

puro: anima puračistá duše

animarsi: La discussione si animò.Debata se rozproudila.

film: cartone animatokreslený film

kreslený: cartone animatokreslený film

spřízněný: anima gemellaspřízněná duše

duše: Non c'era anima viva.Nebyla tam ani živá duše.

hlava: Animo!Hlavu vzhůru!

tělo: anima e corpotělem i duší