Hlavní obsah

salute

Podstatné jméno ženské

  1. zdravísalute fisica/mentalefyzické/duševní zdravíessere in buone/cattive condizioni di salutebýt v dobrém/špatném zdravotním stavuper motivi di saluteze zdravotních důvodůfar male alle saluteškodit zdraví
  2. zdraví prospěšná věcessere salutebýt zdravý o činnosti ap.

Vyskytuje se v

saluto: salutipozdravy vzkázané ap.

buono: buona salutedobré zdraví

casa: casa di cura/saluteléčebna, soukromá klinika, pečovatelský dům

condizione: condizioni di salutezdravotní stav

cordiale: cordiali salutise srdečným pozdravem

ferro: salute di ferroželezné zdraví

motivo: assenza per motivi di salute/famigliaabsence ze zdravotních/z rodinných důvodů

nocivo: nocivo per la/alla salutezdraví škodlivý

pregiudizio: grave pregiudizio alla salutevážná újma na zdraví

problema: problemi di salutezdravotní potíže

prosperare: prosperare di salutebýt zdravý, těšit se dobrému zdraví

riacquistare: riacquistare la saluteuzdravit se

saluto: Tanti saluti!Tak zatím!, S pozdravem!

stato: stato di salute/d'animozdravotní/duševní stav

a: Il fumo fa male alla salute.Kouření škodí zdraví.

bere: bere alla salute di qnapít se na čí zdraví

casa: Saluti a casa!Pozdravuj doma!

minare: Una malattia ha minato la sua salute.Nemoc mu podlomila zdraví.

nuocere: Il fumo nuoce alla salute.Kouření škodí zdraví.

peggioramento: peggioramento dello stato di salutezhoršení zdravotního stavu

rovinare: Non ti rovinare la salute!Nenič si zdraví!

saluto: Porga i miei saluti a ...Pozdravujte ode mne ...

tendere: La mia salute tende a migliorare.Mé zdraví se postupně zlepšuje.

crepare: crepare di salutepřekypovat zdravím

godere: přen. godere di buona salutetěšit se dobrému zdraví

důvod: z rodinných/ze zdravotních důvodůper motivi familiari/di salute

chatrný: chatrné zdravísalute fragile

neschopenka: být na neschopenceessere in congedo per motivi di salute

potíž: finanční/zdravotní potížeproblemi finanziari/di salute

pozdrav: S (přátelským) pozdravem v dopise ap.Distinti/Cordiali saluti

prospěšný: zdraví prospěšnýbenefico/-a per la salute

připít: připít (si) na zdraví komubrindare/bere alla salute di q

s, se: S pozdravem v dopise ap.Distinti saluti

stav: zdravotní/duševní stavstato di salute/d'animo

těšit se: těšit se dobrému zdravígodere di buona salute

úcta: S úctou (Váš)Distinti saluti (il Suo)

uctivý: S uctivým pozdravem...Distinti saluti...

vyřídit: vyřídit čí pozdrav komudare a q i saluti di q

závadný: zdravotně závadnýnocivo/-a per la salute, nečistý ap. form. insalubre

zdraví: Na zdraví!Alla salute!, Cincin!, po kýchnutí Salute!

zdraví: tělesné zdravísalute fisica

zdraví: duševní zdravísalute mentale, sanità

zdravotně: zdravotně závadnýnocivo per la salute, nečistý form. insalubre, malsano/-a

zdravotní: zdravotní stavstato di salute

zdravotní: špatný zdravotní stavcattiva salute

zdravotní: v dobrém zdravotním stavuin buona salute

zdravotní: zdravotní potížeproblemi di salute, indispozice indisposizione , poruchy disturbi

zdravotnictví: ministerstvo zdravotnictvíMinistero della Salute

zničit: zničit si zdraví čímrovinarsi la salute

hlavně: Hlavně zdraví.La salute prima di tutto.

ničit: Nenič si zdraví!Non rovinarti la salute.

podlomený: podlomené zdravísalute minata

podlomit: To podlomilo jeho zdraví.Ciò ha minato la sua salute.

poškozovat: Kouření poškozuje zdraví.Il fumo danneggia la salute.

překypovat: Překypovala zdravím.Scoppiava di salute.

přibývat: S věkem přibývá zdravotních obtíží.Con l'età aumentano i disturbi alla salute.

rapidní: rapidní zhoršení zdravotního stavurapido peggioramento dello stato di salute

s, se: Jak je na tom se zdravím?Come va la sua salute?

sloužit: Zdraví mu (ještě) slouží.(Ancore) Gode di buona salute.

škodit: Kouření škodí zdraví.Il fumo nuoce alla salute.

zdravit: Zdravím!Saluti!

zdravotní: ze zdravotních důvodůper motivi di salute

pozdravit: Pozdrav Pánbůh! po kýchnutíSalute!