Hlavní obsah

problema

Podstatné jméno mužské

  1. problém, potíž, mrzutostNon c'e problema.To není problém, Klidně. na žádost ap.È un problema grave.To je vážný problém.problemi di salutezdravotní potížeproblema delicatoožehavý problém
  2. příklad, úloha k řešenímat. problema di aritmeticapočetní příklad

Vyskytuje se v

anziano: i problemi degli anzianiproblémy seniorů

baricentro: baricentro di un problemajádro problému

cuore: il cuore del problemajádro problému

difficile: problema difficile da risolveretěžko řešitelný problém

esaminare: esaminare un problemazabývat se problémem

essenza: essenza del problemajádro problému

fondo: andare a fondo di un problemajít k jádru problému

impostare: mat. impostare un problemazadat (matematický) příklad

modo: modo differente di affrontare problemirůzné přístupy k problému

natura: problemi di natura tecnicatechnické problémy, problémy technického rázu

primario: problema di primaria importanzazásadní problém

consistere: In che cosa consiste il problema?V čem spočívá ten problém?

dovere: A lei si devono i problemi.Za ty problémy může ona.

insomma: Insomma, il problema è questo.Takže to je ten problém.

non: Non c'è nessun problema.Žádný problém.

piovere: Gli sono piovuti addosso dei problemi.Nahrnuly se na něj problémy.

klidně: Non c'è problema!Klidně! souhlas

potíž: problemi finanziari/di salutefinanční/zdravotní potíže

problém: risolvere un problemavyřešit problém

střevní: problemi/gas intestinalistřevní potíže/plyn

vážný: problema seriovážný problém

zdravotní: problemi di salute, indispozice indisposizione , poruchy disturbi zdravotní potíže

integrovat: Si sono integrati nella società senza problemi.Integrovali se do společnosti bez problémů.

jednat se: Per quanto mi riguarda non è un problema.Pokud se jedná o mě, nemám s tím problém.

nadělat: Hanno combinato solo i problemi.Nadělali jen samé problémy.

nafouklý: Il problema è inutilmente gonfiato.Problém je zbytečně nafouklý.

namočit: Ci hanno coinvolto nei loro problemi.Namočili nás do svých problémů.

narazit: Ci siamo imbattuti in alcuni problemi.Narazili jsme na problémy.

následovat: C'era un problema dopo l'altro.Následoval jeden problém za druhým.

potrápit: Gli hanno creato un sacco di problemi.Pěkně ho potrápili.

případný: eventuali problemipřípadné problémy

spočívat: In che cosa consiste il problema?V čem spočívá ten problém?

tkvít: Il problema consiste nel fatto che...Problém tkví v tom, že...

tu: C'è un certo problema.Je tu jistý problém.

u: problemi in alcuni pazientiproblémy u některých pacientů

vedle: A parte di ... esistono altri problemi.Vedle ... existují další problémy.

hřebíček: centrare il problema, cogliere nel segnotrefit/uhodit hřebíček na hlavičku

kámen: Qui sta il problema!V tom je ten kámen úrazu.

závada: non c'è problema, va bene così, neuškodí to non nuoceto není na závadu

problema: È un problema grave.To je vážný problém.