Hlavní obsah

anziano

Vyskytuje se v

ricovero: ricovero degli anzianidomov/pečovatelský ústav pro seniory

senior: per anzianipro seniory

starší: persona anziana/di una certa etàstarší člověk

anziano: il più anzianonejstarší