Hlavní obsah

anziano

Vyskytuje se v

ricovero: ricovero degli anzianidomov/pečovatelský ústav pro seniory

senior: pro senioryper anziani

starší: starší člověkpersona anziana/di una certa età

starší: starší lidé/(spolu)občanégli anziani