Hlavní obsah

tu

Vyskytuje se v

abboccare: abboccare all'amospolknout návnadu, přen. skočit na to, zbaštit to, naletět na léčku ap.

aggiunta: in aggiunta(ještě) navíc, kromě toho

ammesso: ammesso che...dejme tomu, že..., za předpokladu, že..., pokud...

andare: Come va che ...?Jak to že ...?

anticipare: anticipare i tempiurychlit to, udělat to dříve/s předstihem, přen. předběhnout/předejít/předcházet dobu

appena: appena possibilepři nejbližší příležitosti, hned jak to bude možné

avviso: essere dell'avvisobýt toho názoru

baracca: mandare avanti la baraccatáhnout to dál, protloukat se

barca: spingere avanti la barcatáhnout to dál, protloukat se životem

bere: berla a qsežrat to, zbaštit to komu

bordello: Che bordello!To je bordel!

bravo: Bravo il furbo!Ty seš ale pěkně mazanej!

briga: darsi/prendersi la briga di qcdát si (tu) práci s čím, obtěžovat se udělat co

buonora: alla buonora(no) konečně, (no) to je dost, hurá, sláva po čekání ap.

buscare: buscarne, buscarleschytat to, dostat pár facek

cambio: in cambio di qcvýměnou za co, na oplátku, za to

capire: Si capisce!Jistě., Samozřejmě, To se rozumí.

carato: a ventiquattro carati24-karátový zlato, přen. nejvyšší kvality

caricare: přen. caricare le tintepřibarvit to záměrně příběh ap.

cedere: cedere le armivzdát se, složit zbraně, přen. vzdát to, kapitulovat

cencio: uscire dai cencidostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z toho

cencio: essere ridotto a un cenciobýt úplná troska, být pouhý stín toho, co býval

chiarezza: fare chiarezzaudělat (si) jasno, vyjasnit si (to)

ci: ci vuole qcchce to co vyžaduje

ciò: ciò cheto, co

coloro: coloro che ...ti, co/kteří ...

coloro: a tutti coloro ...všem těm ...

come: come maijak to(, že)

comodo: con (tutto) comodobeze spěchu, v klidu, v pohodě, jak se hodí, jak to komu vyhovuje

compenso: in/per compensozato, náhradou (za to), na druhé straně (zase), proti tomu, jako odškodnění jako protihodnota ap.

comunque: comunque siaať je to(mu) jakkoli

concesso: concesso che...za předpokladu, že..., dejme tomu, že...

conseguenza: di/per conseguenzaproto, tudíž, v důsledku toho, pročež, tedy

considerare: tutto consideratocelkem vzato, když se to vezme kolem a kolem

considerato: considerato chevzhledem k tomu, že

contare: Questo non conta niente.To nemá žádnou váhu., To nic neznamená.

conto: fare un contoprovést výpočet, spočítat to

conto: fare conto che qcpočítat s tím, že, uvážit co, vzít v úvahu co

contro: per controzatímco, naopak, proti tomu

corno: Non me ne importa un corno.Je mi to úplně fuk.

corno: Un corno!Leda houby!, To tak., To víš že jo. ironicky

cosa: la stessa cosatotéž, to samé, to stejné

così: così cosìjakž takž, ujde to

costare: costi quel che costito stojí, kolik chce

da: da quando ...od doby, co ...

dai: Dai!No tak!, Do toho! povzbuzení

dato: dato chejelikož, poněvadž, vzhledem k tomu, že

dire: a suo direpodle jeho slov, podle toho, co říkal

diritto: a maggior dirittoo to spíše/více

ditta: Offre/Paga la ditta.Je to na firmu. platí to firma

dormire: dormirci sopravyspat se na to

e: io e tejá a ty

a: La città è a due chilometri.Do města jsou to dva kilometry.

a: La nostra casa è a trenta minuti a piedi.K nám domů je to pěšky třicet minut.

a: A vederlo ...Když (jsem) to viděl ...

a: L'ho comprato a 20 euro.Koupil jsem to za 20 eur.

a: Sono stato l'ultimo a saperlo.Byl jsem poslední, kdo se to dozvěděl.

abbastanza: Adesso ne ho abbastanza!Teď už toho mám dost!

abbellire: Questa pettinatura ti abbellisce.Tenhle účes ti sluší.

abile: Non sono molto abile con le forbici.S nůžkami mi to moc nejde.

accadere: Che cosa ti è accaduto?Co se ti stalo?

accapponarsi: Mi fa accapponare la pelle.Mám z toho husí kůži., Běhá mi z toho mráz po zádech.

accidente: Che accidente di persona è.To je fakt hroznej člověk.

acquisito: È cosa ormai acquisita.To je už uzavřené. rozhodnutí ap. - nelze to již zvrátit

acquolina: Mi fa venire l'acquolina in bocca.Sbíhají se mi z toho sliny.

addirsi: Questa gonna non ti si addice.Ta sukně ti nesedí/nepasuje.

affaccendato: Sono molto affaccendato.Mám moc práce., Mám toho moc.

affare: Come vanno gli affari?Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?

affinché: Lo ripeto affinché lo ricordi.Opakuji to, aby sis to pamatoval.

ah: Ah, che bellezza!Ach, to je krása!

allarmato: Non aprire quella porta, è allarmata!Neotevírej ty dveře, je tam alarm!

allettante: Suona allettante.To zní lákavě.

almeno: Dovevi almeno dirmelo.Měls mi to aspoň říct.

altri: Chi altri potrebbe farlo?Kdo jiný by to mohl udělat?

altrimenti: Fai presto, altrimenti perdi il treno.Pohni, jinak ten vlak nestihneš.

altro: Non c'è altro modo.Jinak to nejde.

altro: Ci sono altre cose...Jsou (tu) další věci...

altro: Ripetilo un'altra volta!Zopakuj to ještě jednou!

altro: Stupido che non sei altro!Ty jsi ale hloupý.

altro: Tra l'altro, volevo dirti che...Mimochodem, chtěl jsem ti říct...

amatore: È un grande amatore di calcio.Je to velký fotbalový nadšenec.

ameno: È un tipo ameno.Je to podivín.

ammaestramento: Questo ti serva di ammaestramento.Vezmi si z toho ponaučení.

ammiccare: È un film che ammicca al pubblico giovanile.Je to film, který oslovuje mladší publikum.

andare: La chiave non va nella toppa.Ten klíč nejde do zámku.

andare: Come va?Jak se daří?, Jak to jde?, Jak se máš?