Hlavní obsah

tady

Příslovce

  1. (zde) qui, quaTady je Novák. u telefonuSono Novák.Je tady někde?È qui da qualche parte?Sme tady! v cíli ap.Siamo arrivati.
  2. tady - tam (tu - jinde) qui -

Vyskytuje se v

někde: někde tadyqui vicino, da queste parti

poprvé: Jste tady poprvé?È qui per la prima volta?

zrovna: zrovna tadyproprio qui

blízko: Je tady někde blízko benzínka?C'è un distributore (di benzina) qui vicino?

brát se: Kde se tady bereš?Qual buon vento ti porta?

být: Jsem tady.Sono qui.

dělat: Co tady děláš?Che cosa fai qui?

horko: Je tady horko.Qui fa caldo.

chlívek: Tady je ale chlívek!Che casino!

chtít: Chci, abys zůstal tady.Voglio che tu rimanga qui.

chybět: Tady něco chybí.Qui manca qualcosa.

již: Již tady nebydlí.Non ci abita più.

kde: Kde se tady bereš?Qual buon vento ti porta?, jakto? Com'è che sei qui?

kdyby: Kdyby tak byl tady!Se lui fosse qui!

klapat: Tady něco neklape.Qualcosa non va.

koncentrovat se: Nemohu se tady koncentrovat.Non mi posso concentrare qui.

končit: Tady končí legrace.Qui finiscono gli scherzi.

mačkat se: Nemačkejte se, je tady místo pro všechny.Non spingete, c'è posto per tutti.

manko: Je tady manko 10 tisíc.C'è un ammanco di 10 mila.

mít: Tady (to) máš. při podáváníEccolo!, na To'!

mluvit: Tady se mluví německy.Qui si parla il tedesco.

motat se: Nemotejte se tady pořád.Non state sempre in mezzo ai piedi.

ne: Kde, když ne tady?Se non qui, dove?

někam: Dá se tady někam jít? za zábavouC'è un posto dove andare?

někdo: Je tady někdo?C'è nessuno/qualcuno?

od, ode: Žijí tady už od války.Vivono qui già dai tempi della guerra.

poblíž: Je tady poblíž lékárna?C'è una farmacia qui vicino?

poroučet: Ty tady nemáš co poroučet!Tu non hai niente da comandare qui!

pořádek: Něco tady není v pořádku.C'è qualcosa che non va.

prvně: Jste tady prvně?È qui per la prima volta?

přes, přese: Bydlí tady přes dvacet let.Abita qui da più di vent'anni.

smrdět: Co to tady tak smrdí?(Che) cos'è che puzza qui?

stavět: Vlak tady nestaví.Il treno non ferma qui.

táhnout: Táhne (tady). je průvanC'è corrente.

věčnost: Čekám tady (celou) věčnost.Ci aspetto un'eternità.

vydýchaný: Je tady vydýcháno.Qui manca l'aria.

zaclánět: Nezacláněj (tady)!Levati/Togliti di mezzo!, Fuori dai piedi!

zdržet se: Jak dlouho se tady zdržíš?Per quanto tempo ti fermi qui?

zmoct: Tady nic nezmůžeš.Non c'è niente che tu possa fare.

intorno: tady někde nablízkuqui intorno

parte: tady někdein queste parti

vicino: tady poblížqui vicino

abbondare: Je tady spousta chyb.Qui gli errori abbondano.

affare: Jsem tady služebně/za obchodem.Sono qui per affari.

anche: Ona je tady taky.C'è anche lei.

burlare: Tady není nic k smíchu!C'è poco da burlare!

ci: Už jsme tam/tady!Ci siamo!

circolare: Tady se chodí jen pěšky.Qui si circola solo a piedi.

comodo: Tady je mi dobře.Qui sto comodo.

costei: Co ta tady chce?Che viene a fare qui costei?

da: Bydlíme tady už tři roky.Viviamo qui da tre anni.

difficile: V tom je ten problém/ta potíž., Tady je zakopaný pes.Qui sta il difficile.

ecco: Tady to je.Eccolo qua.

finire: Cesta tady končí.La strada finisce qui.

giocare: Tady jde hodně o štěstí.Qui gioca la fortuna.

impalato: Nestůj tady jak solný sloup!Non stare lì impalato!

lumicino: Obchod, aby tady člověk opravdu pohledal.Non si trova un negozio qui neanche a carcarlo col lumicino.

magari: Počkám na něho, i kdybych tady měl zůstat celý den!Lo aspetterò, magari dovessi restare qui un giorno intero!

non: Není tady nikdo.Non c'è nessuno.

puzza: Tady to zavání podrazem.In questa faccenda c'è puzza d'imbroglio.

qua: Tady to máš.Eccolo qua.

qualcosa: Tady něco není v pořádku.Qualcosa non va.

qualcuno: Je tady někdo?C'è qualcuno?

qui: Už jsem tady.Eccomi qui.

rimedio: Nedá se nic dělat., Tady není pomoci.Non c'è rimedio.

soffocare: Je tady k zalknutí.Qui si soffoca.

sostare: Tady to auto nesmí stát.La macchina qui non può sostare.

toccare: Tady už nedosáhnu.Qui non tocco più.

vedere: Tady není (nic) vidět.Qui non ci si vede.

asino: Tady je zakopaný pes.Qui casca l'asino.

marcio: Tady něco smrdí. nehrajeC'e qualcosa di marcio.

scappare: Tady není (jiného) východiska., Není vyhnutí.Di qui non si scappa.

tady: Tady je Novák. u telefonuSono Novák.